Jaroslaus Schaller Topographie des Koenigreichs Boehmen, Bunzlauer Kreis, 4. Theil, Prag - Wien 1790

Title Alternative:4. Theil
Abstract
Studující v bakalářském programu jednooborové historie (KHM) na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v LIberci vytvořili studijní i pracovní materiál multimediálního charakteru, který umožňuje propojit původní historický text se Schallerem využitou dobovou i současnou bibliografií a s výběrovou dobovou obrazovou i mapovou přílohou v jeden digitální celek (k dispozici na elektronickém nosiči CD-ROM), volně přístupný bez časového a iného omezení v elektronické podobě na internetu (na webových stránkách liberecké katedry historie: http://www.fp.tul.cz). Cílem studujících bylo zpracovat dosud plnohodnotně nevyužitý čtvrtý svazek Topografie Království českého Jaroslava Schallera (1790). V sedmi pracovních fázích studující nejprve transliterovali švabachem tištěný text. Všechny pasáže doprovodili souhrnným komentářem (s ukázkou hodnocení jedné kapitoly). Dále sestavili přehlednou bibliografii, z níž vycházel J. Schaller, a výběrově též novější bibliografii obcí. Práci opatřili rejstříky jmenným a místním pro další studium (zvl. pro uživatele z okruhu historických oborů, např. kulturní historie, (historická) regionalistika, geografie, germanistika). K jednotlivým lokalitám vybrali obrazový doprovod převážně z 18. století.
Description
Subject(s)
topografie, Boleslavsko
Citation
ISSN
ISBN
Collections