Kolektivizace obce Malé Všelisy po 2. světové válce

dc.contributorTěthalová Markéta, Mgr. : 65664
dc.contributor.advisorPortmann Kateřina, Mgr. Ph.D. : 57575
dc.contributor.authorHoráková, Lucie
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherMeier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2018-12-17T14:10:52Z
dc.date.available2018-12-17T14:10:52Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-8-28
dc.date.submitted2017-4-30
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá kolektivizací obce Malé Všelisy v rozmezí let 1945-1960 a konkrétními případy perzekuce kulaků žijících v této obci. Pozornost je věnována zejména případům Marie Jírů a spol. a Akci Kluky. Cílem této práce je doplnit soubor děl zpracovávajících téma kolektivizace československého zemědělství a písemně zaznamenat životní osudy rodiny Jírů a Pyšných, které byly v průběhu 50. let 20. století perzekuovány. Proti těžkému osudu kulactva stojí informace o zástupcích bezpečnostního aparátu provázaného s případem Marie Jírů a spol.cs
dc.description.abstractThe paper presented deals with the collectivization of the village called Malé Všelisy between the years 1945 and 1960. The work also surveys concrete cases of persecution directed at kulaks living in this area, with attention paid especially to the cases of Marie Jírů and Operation Kluky. The aim of this master thesis is to complete the collection of works dealing with the topic of collectivization of the Czechoslovakian agriculture and to record the life stories of the Jírů and Pyšný families, who were being persecuted during the 1950's, in written form. There is information on members of the security apparatus connected to the case of Marie Jírů et al. standing against the tough fortunes of the kulaks.en
dc.description.mark
dc.format85 s.
dc.format.extentIlustrace , Portrety
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/124798
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1. PRAMENY
dc.relation.isbasedonArchiv bezpečnostních složek, Praha
dc.relation.isbasedonNárodní archiv, Praha
dc.relation.isbasedonStátní okresní archiv Mladá Boleslav
dc.relation.isbasedonMetoda orální historie - rozhovory s pamětníky
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon2. LITERATURA
dc.relation.isbasedonBLÁHOVÁ, Ivana. Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha: Auditorium, 2013, 378 s. ISBN 978-80-87284-48-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonBLAŽEK, Petr, Karel JECH a Michal KUBÁLEK. Akce K: vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech : studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra, 2010, 635 s. Testis. ISBN 978-80-87377-05-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonJECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945-1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, 252 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-7285-010-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonROKOSKÝ, Jaroslav a Libor SVOBODA (ed.). Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, 473 s. ISBN 978-80-87211-96-0.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonVANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, 326 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkolektivizacecs
dc.subjectMladoboleslavskocs
dc.subjectMalé Všelisycs
dc.subjectkulakcs
dc.subjectstátní statekcs
dc.subjectpolitické případycs
dc.subjectvykonstruované případycs
dc.subjectsoudní líčenícs
dc.subjectvyšetřovánícs
dc.subjectcollectivizationen
dc.subjectMladoboleslavskoen
dc.subjectMalé Všelisyen
dc.subjectsquirearchyen
dc.subjectstate grangeen
dc.subjectpolitical occurrenceen
dc.subjectjudiciary trialen
dc.subjectdetectingen
dc.titleKolektivizace obce Malé Všelisy po 2. světové válcecs
dc.titleCollectivization of village Malé Všelisy after the Second World Waren
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineCJ-DJ
local.degree.programmeUčitelství pro střední školy
local.degree.programmeabbreviationN7504
local.department.abbreviationKHI
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000696
local.identifier.stag36531
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Lucie_Horakova.pdf
Size:
1.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_Horakova.pdf
Size:
296.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Horakova_pos_opon.doc
Size:
744 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Horakova_pos_ved.doc
Size:
744.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP