Kolektivizace obce Malé Všelisy po 2. světové válce

Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá kolektivizací obce Malé Všelisy v rozmezí let 1945-1960 a konkrétními případy perzekuce kulaků žijících v této obci. Pozornost je věnována zejména případům Marie Jírů a spol. a Akci Kluky. Cílem této práce je doplnit soubor děl zpracovávajících téma kolektivizace československého zemědělství a písemně zaznamenat životní osudy rodiny Jírů a Pyšných, které byly v průběhu 50. let 20. století perzekuovány. Proti těžkému osudu kulactva stojí informace o zástupcích bezpečnostního aparátu provázaného s případem Marie Jírů a spol.
The paper presented deals with the collectivization of the village called Malé Všelisy between the years 1945 and 1960. The work also surveys concrete cases of persecution directed at kulaks living in this area, with attention paid especially to the cases of Marie Jírů and Operation Kluky. The aim of this master thesis is to complete the collection of works dealing with the topic of collectivization of the Czechoslovakian agriculture and to record the life stories of the Jírů and Pyšný families, who were being persecuted during the 1950's, in written form. There is information on members of the security apparatus connected to the case of Marie Jírů et al. standing against the tough fortunes of the kulaks.
Description
Subject(s)
kolektivizace, Mladoboleslavsko, Malé Všelisy, kulak, státní statek, politické případy, vykonstruované případy, soudní líčení, vyšetřování, collectivization, Mladoboleslavsko, Malé Všelisy, squirearchy, state grange, political occurrence, judiciary trial, detecting
Citation
ISSN
ISBN