Adaptabilita české ekonomiky na vstup do eurozóny

Title Alternative:Adaptability of the czech economy after the entry to the eurozone
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of my dissertation work is {\clqq}The adaptability of the Czech economy after entering the Eurozone``, which is being analysed from the nominal convergency point of view. Obligation to join the Eurozone has occured as a result of the Czech Republic having entered the EU. Every member state has to fulfil the so called Maastricht Convergency Criteria as a formal standard. These criteria reflect a level of nominal convergency, that means convergency of price levels with Eurozone countries. Among the convergency criteria belongs price level, interest-rate level, public deficit and debt level in proportion to GDP. The merit of this thesis is to evaluate the adaptability of the Czech Republic to the Eurozone countries in term of performing the Maastricht Convergency Criteria, which reflect the level of nominal convergency, and to describe problems preventing these criteria from being fulfilled. In the thesis, the first aspect to be theoretically described is the theory of optimal currency areas and the establishment of economic and monetary union. Another issiue to be dealt with further on is the difference between nominal and real convergency, and finally the evaluation of the performance of the Maastricht Convergency Criteria by the Czech Republic. In the last part of the thesis there is mentioned the reformation of public finance reacting to the problems within the fiscal area.
Tématem diplomové práce je {\clqq}Adaptabilita české ekonomiky na vstup do eurozóny``, která je analyzována z pohledu nominální konvergence. Přijetím do EU pro ČR automaticky vyplynul závazek vstoupit do eurozóny. Jako formální měřítko musí členský stát splnit tzv. maastrichtská konvergenční kritéria. Tyto kritéria vyjadřují stupeň nominální konvergence, tzn. sbližování cenových hladin se státy eurozóny. Mezi konvergenční kritéria patří cenová stabilita, výše úrokových sazeb, stabilita měnového kurzu, výše veřejného deficitu a veřejného dluhu v poměru k HDP. Podstatou diplomové práce je zhodnotit adaptabilitu ČR ke státům eurozóny z hlediska plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, které představují úroveň nominální konvergence a popsat problémy bránící plnění těchto kritérií. V diplomové práci je nejprve z teoretického hlediska popsána teorie optimálních měnových oblastí a formování hospodářské a měnové unie. Dále je zde vysvětlen rozdíl mezi nominální a reálnou konvergencí a nakonec zhodnoceno plnění maastrichtských konvergenčních kritérií ČR. V poslední části je zmíněna reforma veřejných financí, která reaguje na problémy ve fiskální oblasti.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD-R; rozsah: 83 s.
Subject(s)
maastrichts converqent kriteria, nominal converqency, european monetary union, optimum currency area, inflation rate, public finance, money rates, reform of public finance, maastrichtská konvergenční kritéria, nominální konvergence, hospodářská a měnová unie, optimální měnové zóna, míra inflace, veřejné finance, úrokové sazby, reforma veřejných financí
Citation
ISSN
ISBN