Měření tepelně izolačních vlastností oděvů

Title Alternative:Measurement of thermal properties of clothing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na měření tepelněizolačních vlastností oděvů. Úkolem práce je v prvé řadě provést rešerši o tepelněizolačních vlastnostech a možnostech jejich měření při jednotlivých materiálech. Dále popsat možnosti měření těchto vlastností v laboratořích KOD. Prvním úkolem experimentální části je testování teploty ve speciální komoře pomocí dvou snímačů. Dalším úkolem je měření tepelněizolačních vlastností oděvů při různě nastavených teplotách. Cílem je porovnání jednotlivých tepelněizolačních vlastností materiálů a vlastní doporučení pro použití na zimní nebo letní oděvy.
This thesis is focused on measuring thermal properties of clothing. The aim of this work is primarily to perform a search on the thermal properties and the possibilities of measuring them in different materials. Then, to describe the possibilities of measuring these properties in the laboratories KOD. The first task of the experimental part is testing temperature in special chamber by using two sensors. Another task is measurement of thermal properties of clothing set at various temperatures. The aim is to compare the thermal properties of materials and their own recommendation for usage in winter or summer clothes.
Description
katedra: KOD; rozsah: 88 s.
Subject(s)
komfort, tepelnězolační vlastnosti, tloušťkoměr sdl m 034 a, c therm tci, thermal product solutions, tepelní jímavost, tepelní vodivost, tepelný odpor, comfort, thermal insulating properties, thickness meter sdl m 034 a, c therm - tci, thermal product solutions, thermal absorbability, thermal conductivity, thermal resistance
Citation
ISSN
ISBN