Analýza a komparace ekonomického a podnikatelského prostředí v zemích Evropské unie po zavedení jednotné měny euro

Title Alternative:Analysis and Comparison of Economic and Business Environment in the EU Countries after Adoption of Single Currency Euro
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The single European currency was implemented in 1999 and it aroused inconsistent views across the European countries. With the adoption of the Euro, countries lose control over their national monetary policy which takes over the European Central Bank. Joining the Euro area, the member states give up part of their powers, which are then centrally controlled. Along with that, countries carry all the advantages, benefits and achievements as well as disadvantages, costs and failures regardless of their efforts. In order to explore past experience with the Euro, was made the macro analysis of the European countries, which is aimed at the whole period of existing the Euro currency and a three-year period 2008-2010 which constituted economically turbulent times. Given the significance of creating the European Monetary Union on business environment, the Diploma thesis is focused also on entrepreneurial branch. With its participation in the Single European Market along with all strengths and weaknesses the macroeconomic stability is fundamental.
Jednotná evropská měna euro funguje od roku 1999 a napříč evropskými zeměmi vzbudila rozporuplné názory. S jejím přijetím totiž země ztrácí kontrolu nad vlastní monetární politikou, kterou přebírá Evropská centrální banka. Členské státy se tím vzdávají části svých pravomocí, které jsou dále centralizovaně řízené. Spolu s tím to jednotlivým zemím přináší veškeré přínosy, výhody a úspěchy, ale také náklady, nevýhody a neúspěchy, které mnohdy samy nezavinily nebo se o ně nezasloužily, ale přesto se jich týkají. Pro tento účel byla provedena souhrnná makroekonomická analýza zemí Evropské unie, zaměřená zvláště na celé období fungování eura a potom na tříleté ekonomicky turbulentní období let 2008-2010. Vzhledem k významu vytvoření hospodářské a měnové unie na podnikatelské prostředí se diplomová práce zaměřuje i na přednosti a nedostatky podnikatelského sektoru, pro který je makroekonomická rovnováha a prosperita velmi podstatná.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 103 s., vi
Subject(s)
current account in balance of payments, euro, european monetary union, gross domestic product, inflation, magic quadrangle, single european currency, unemployment, běžný účet platební bilance, hospodářská a měnová unie, hrubý domácí produkt, inflace, jednotná měna euro, magický čtyřúhelník, nezaměstnanost
Citation
ISSN
ISBN