Konstrukce prototypu CNC stroje pro laserové řezání plechů

Title Alternative:Design of CNC prototype machine for metal sheets laser cutting
Abstract
This diploma thesis deals with design of CNC prototype machine, which will be used for metal sheets laser cutting at the Department of manufacturing systems. Construction of machine frame made of aluminum profiles, and connection of motion system and laser head is described here. The thesis also deals with calculation of applied drives. The examples of commercially produced machines similar to the designed one are also listed here.
Diplomová práce se zabývá návrhem prototypu CNC stroje, který bude na Katedře výrobních systémů sloužit k řezání plechů laserem. Je zde popsána konstrukce rámu stroje z hliníkových profilů a připojení polohovacího systému a laserové hlavy. Práce se zabývá i výpočtem použitých pohonů. Také jsou uvedeny příklady podobných komerčně vyráběných strojů.
Description
katedra: KVS; přílohy: 1 CD ROM, 4 výkresy; rozsah: 56
Subject(s)
cnc, laser, design of machines, aluminum profiles, ball screw, drive, cnc, laser, konstrukce strojů, hliníkové profily, kuličkový, šroub, pohon
Citation
ISSN
ISBN