Rekuperační výměníky

Title Alternative:Recovery heat exchangers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the measurement and calculation of the heat recovery exchanger. This is a multi-plate and plate heat recovery heat exchanger with cross flow of work materials are also included numerical models used for flow visualization. The first part is an introduction to the problem of heat recovery and heat recovery equipment theoretical designs. The second part deals with possible methods for the measurement and creation of numerical models in Fluent. The third section focuses on the actual measurement and evaluation of the data.
Tato práce se zabývá měřením a výpočtem rekuperačních výměníků. Jedná se o lamelový a deskový rekuperační výměník s křížovým proudem pracovních látek. Součástí jsou také numerické modely sloužící k vizualizaci proudění. První část práce se zabývá úvodem do problematiky zpětného získávání tepla a teoretickými návrhy rekuperačních zařízení. Ve druhé části jsou probírány možné postupy měření a tvorby numerických modelů v programu Fluent. Třetí část se zaměřuje na samotné měření a vyhodnocení získaných údajů.
Description
katedra: KEZ; přílohy: Diplomová práce v PDF formátu.; rozsah: 107 s.
Subject(s)
exchanger, recuperation, field of temperature, field of velocity, hating of air, volumetric flow, heate rarate, efficiency, výměník, rekuperace, teplotní pole, rychlostní pole, ohřev vzduchu, objemový průtok, tepelný výkon, účinnost
Citation
ISSN
ISBN