Výzkum v oblasti nákupního chování studentů Technické univerzity v Liberci

Title Alternative:Research into shopping behaviour of students of Technical University in Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My thesis is focused on the issue of marketing research, concretely research into buying habits of students of Technical University in Liberec. The research should tell us, what students spend money on, what are these products{\crq} attributes (origin, quality) and what are the best forms for advertising. The conclusion should help a company to decide, what products it should distribute and how to present them to the target group. In the theoretical part of my thesis, I describe the process of marketing research, each kind of a research and mainly a general structure of questionnaire that I used to gain the information. In the practical part, I describe the process and the actual questionnaire I used to get the data. Of course, the result of the research is part of this thesis - but there are only answers to the main questions, that are the goals of the research, in the practical part.
Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně výzkumu nákupních preferencí studentů Technické univerzity v Liberci. Výzkum by měl objasnit, za jaké výrobky studenti nejvíce utrácejí, jaké mají tyto výrobky vlastnosti (původ, kvalita) a jaké způsoby reklamy na studenty nejlépe působí. Závěr by tedy měl pomoci firmě rozhodnout se, jaké výrobky nabízet a jak je distribuovat cílové skupině. V teoretické části popisuji postup marketingového průzkumu, jednotlivé typy výzkumu a hlavně obecnou strukturu dotazníků, které jsem použil k získání informací. V praktické části popisuji implementaci procesu a konkrétní dotazník, který jsem použil k získání dat. Samozřejmostí jsou také výsledky výzkumu - v praktické části jsou odpovědi na základní otázky, tj. na hlavní cíle výzkumu.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 68 s., 4 s. příloh.
Subject(s)
marketing research, marketing information system, buying habits, internet questionnaire, marketingový výzkum, marketingový informační systém, nákupní preference, internetové dotazníky
Citation
ISSN
ISBN