Pracovní uplatnění osob s DMO v Liberci a okolí

dc.contributorKorych Martin, Mgr. : 64104
dc.contributor.advisorKadavá Jana, PhDr. : 59699
dc.contributor.authorMarušiaková, Adéla
dc.date.accessioned2022-01-29T17:40:08Z
dc.date.available2022-01-29T17:40:08Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2022-01-21
dc.date.submitted2020-4-2
dc.date.updated2022-1-21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje pracovnímu uplatnění osob s DMO v Liberci a okolí. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současné možnosti pracovního uplatnění osob s DMO v Liberci a okolí a zjistit, jestli pro osoby zdravotně postižené existuje fungující podpora ve smyslu pracovního zařazení.V úvodní kapitole popisujeme teoretická východiska. Nejdříve se zaměřujeme na diagnózu DMO. Poukazujeme na historické kontexty nemoci, rozebíráme příčiny vzniku, formy a jmenujeme přidružená onemocnění. Zmiňujeme zde také sociální dopad na osoby, které touto nemocí trpí.Ve druhé kapitole se věnujeme pracovní rehabilitaci. Zabýváme se významem pracovní rehabilitace, historií zaměstnávání osob s hendikepem, právními podklady a možnostmi zvýhodněného zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se zde věnujeme instituci Úřadu práce České republiky. Popisujeme činnost Úřadu práce v Liberci a ve vybraných okolních městech a funkci agentury pro podporované zaměstnávání.V empirické části bakalářské práce popisujeme použité metody, zkoumaný vzorek společnosti, přibližujeme průběh výzkumu za využití dotazníkového šetření při kvantitativním výzkumném postupu. V závěru se zaměřujeme na vyhodnocení dat a shrnutí výsledků průzkumu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on employment of persons with cerebral palsy in the Liberec region. Its aim was to analyze employment of persons with cerebral palsy, inspect which are the possibilities and to ascertain, if there is any support for these people.In the opening chapter we describe our theoretical bases. First of all, we concentrate on the diagnosis of cerebral palsy. We describe historical contexts, etiology, current incidence, causes of origin. We also mention social impact on persons with this illness.In the next chapter we focus our attention work rehabilitation. We describe theimportance of being employed, the history of employing people with handicap, legalbases for their employment and opportunities of employment for people with cerebralpalsy. Next we pay attention to the Labor Office institutions in the Czech Republic. We describe their agenda in Liberec and in some other towns in the surrounding area and the workings of agency for assisted employment.In the empiric part of the bachelor work we describe applied methods, sampleof population habits, paying special attention to the use of a questionnaire in quantitative research process. Finally, we evaluate collected data and summarize the results of our survey.en
dc.description.mark
dc.format44 s.
dc.format.extent-
dc.identifier.signatureV 202203663
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161378
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparKRAUS, J., a kol., 2005. Dětská mozková obrna. Praha: Grada. ISBN 80-247-1018-8.par parMILICHOVSKÝ, L., 2010. Kapitoly ze somatopedie. 1. vyd. Praha: UJAK. ISBN 978-80-7452-001-3.par parPIPEKOVÁ, J., 2010. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-198-0.par parSLOWÍK, J., 2007. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1733-3.par parVÍTKOVÁ, M., 2006. Somatopedické aspekty. Brno: Paido. ISBN 80-7315-134-0.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectdětská mozková obrnacs
dc.subjectpracovní rehabilitacecs
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectpersonální agenturacs
dc.subjectosoba zdravotně postiženács
dc.subjectzaměstnánícs
dc.subjectuplatněnícs
dc.subjectpodporacs
dc.subjectcerebral palsyen
dc.subjectwork rehabilitationen
dc.subjectlabor officeen
dc.subjectpersonal agencyen
dc.subjectperson with physicalhandicapen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectsupporten
dc.titlePracovní uplatnění osob s DMO v Liberci a okolícs
dc.titleEmployment of Persons with Cerebral Palsy in the Liberec Regionen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000618
local.identifier.stag41008
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis5431888c-5a77-4982-a11f-b87b6962824e
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3663
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Adela_Marusiakova_BP_final.pdf
Size:
1.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Marusiakova_ved.pdf
Size:
351.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Marusiakova_opo.pdf
Size:
323.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP