Návrh systému řízení zadních kol pro experimentální elektrické vozidlo

Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámení s konceptem experimentálního elektromobilu, rešerší požadavků na moderní vícestopá vozidla s ohledem na ovladatelnost v městkých prostorech a návrh konkrétního pohonu a převodového ústrojí. Práce začíná seznámením s návrhem a funkčností elektromobilu, rešerší požadavků na automobil a výhod přiřizování zadní nápravy a problémech, které toto řešení představuje. Následně se zabývá návrhem konkrétního systému a na závěr instalací a zhodnocením vytvořeného systému.
The goal of this bachelor thesis is research of experimental electric vehicle, requirement on modern vehicles about control in city areas and designing specific all wheel steering system and gearbox. Thesis begins with informations about design and functionality of electric vehicle, finding requirements for automobile, advantages of rear wheel steering and troubles using this system. This thesis continues with designing rear wheel steering for this car, instalation of said system in the vehicle and evaluation of it.
Description
Subject(s)
Řízení, elektrické, vozidlo, náprava, zadní, kolo, návrh, systém, Steering, electric, vehicle, axle, rear, wheel, design, system, 4WS, AWS
Citation
ISSN
ISBN