Elekronická konrtolní karta vozu Kvasiny

dc.contributorMocák Libor, Ing.
dc.contributor.advisorKubát David, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
dc.contributor.authorMusil, Michael
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 54743 Císařová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 58307 Grepl Miroslav, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-05-31
dc.date.submitted2015-10-31
dc.date.updated9.8.2016 13:34
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá modernizací současných postupů při evidenci závad v průběhu kompletního výrobního procesu vozidla v závodech ŠKODA AUTO a.s., zejména pak ve výrobním závodě v Kvasinách. Nejprve stručně popisuje základní principy současného fungování evidence závad ve výrobě a ukazuje podobu současné kontrolní karty vozu, informuje o původním stavu linky svařovny a následně prochází modernizaci, která tuto linku připraví na nástup nových technologií. Následně je v bakalářské práci navrženo, jak by měly vypadat některé části systému elektronické kontrolní karty vozu a jiných, přidružených systémů. Cílem tohoto projektu je připravení podkladů pro vytvoření systému elektronické karty vozu tak, aby se urychlil tok výroby a zredukovalo se použití papírových dokumentů v jejím průběhu. V závěru je zhodnocen přínos navrhovaných řešení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis follows up modernization of current methods for registration of faults during complete process of vehicle production at ŠKODA AUTO a.s. manufacturing plants, especially manufacturing plant in Kvasiny. First of all it describes basic principles of current fault registration in production and it shows current form of vehicle controlling card, or traveller card, informs about original state of welding hall following by showcasing of modernization, which will remake welding hall and prepare it for deployment of new technologies. Afterwards bachelor thesis propounds form of some parts of new electronical controlling card of vehicle and other related systems. Main goal of this project is to prepare background for development of new system for electronical controlling card of vehicle so it can expedite production and reduce usage of paper documents during production. Benefit of propounded solutions is evaluated at the end.en
dc.description.mark
dc.format54
dc.format.extentIlustrace, Tabulky , Tabulky s PDF souborem BP
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23787
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBASL, Josef. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5. VOŘÍŠEK, Jiří. Strategické řízení informačního systému a systémové integrace: podnik v informační společnosti. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-859-4340-9. VRANA, Ivan. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1103-6. STAIR, Ralph M. Principles of information systems. 11th ed. Mason, OH: Course Technology, 2012. ISBN 978-113-3629-665. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAutomatická evidence vozidelcs
dc.subjectelektronická kontrolní karta vozucs
dc.subjectelektronizacecs
dc.subjectinformační systémycs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectŠKODA AUTO ascs
dc.subjectAutomatical vehicle evidenceen
dc.subjectelectronical controlling card of vehicleen
dc.subjectelectronizationen
dc.subjectinformation systemsen
dc.subjectqualityen
dc.subjectŠKODA AUTO asen
dc.subject.verbisinformation systemsen
dc.titleElekronická konrtolní karta vozu Kvasinycs
dc.titleElectronical controlling card of vehicle in welding hallen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineMI
local.degree.programmeSystémové inženýrství a informatika
local.degree.programmeabbreviationB6209
local.department.abbreviationKIN
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33487
local.identifier.verbis521719
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:14:06cs
local.verbis.studijniprogramKIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_Michael_Musil.pdf
Size:
1.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Musil.pdf
Size:
141.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2016_Musil.pdf
Size:
459.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP