Návrh a realizace virtuální laboratorní úlohy "Míchací zařízení pro přípravu potravinářské směsi"

Title Alternative:Concept and realization of virtual laboratory task "Mixing device for preparing the food product"
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem Bakalářské práce je návrh technologického procesu výroby potravinářské směsi. Jedná se o teoretickou koncepci zařízení, včetně použitých stavebních komponent jako jsou nádrže, potrubí, míchací zařízení, čerpadla apod. Dále provést výběr vhodných senzorů, akčních členů a řídících jednotek z aktuálních katalogů příslušných výrobců. Řízení technologického procesu bude řešeno pomocí programovatelného automatu Siemens Simatic S7-300 včetně vytvoření jeho řídícího programu v jazyce Siemens STEP7. Dalším cílem této práce je provést Vizualizaci technologického procesu. Pro tento účel byla vybrána aplikace ControlWeb5 společnosti Moravské Přístroje a.s. Tato aplikace běží na klientském PC a komunikuje s programovatelným automatem pomocí technologie OPC. ControlWeb5 umožní ovládání akčních členů technologického procesu z osobního počítače a zároveň zobrazí aktuální stav celého procesu jednak pomocí dat příchozích z PLC a jednak z dat, které si vizualizace v Demonstračním režimu dokáže vytvořit sama.
The objective of this Baccalature thesis is the technological process concept about preparing the food products. It is concerned about theoreticall conception of the device including used components such as tanks, pipes, mixer, pumps etc. Choose appropriate senzors, actuators and control units from the producer catalogue. The process controll is executing by Programmable logic controller Siemens Simatic S7-300 with control programm written in Siemens STEP7 language. The next objective is a Vizualization of the technological process. For this has been choosen the ControlWeb5 application from the Moravské Přístroje a.s. developer. This application run on the client`s PC and communicate with PLC trought the OPC technology. ControlWeb5 provide the control of all actuators from the PC together with representation actual status from the process data incoming from PLC or generated by application in demo version itself.
Description
katedra: KEL; přílohy: 1 CD; rozsah: 81 s. , 2 přílohy
Subject(s)
vizualizace, elekrické pohony, ohřev, regulace, senzory, opc, vizualization, electric drives, heating, control, senzors, opc
Citation
ISSN
ISBN