HTML5 a multimédia

Abstract
Diplomová práce se zabývá novou verzí značkovacího jazyka HTML5 a zejména pak elementy pro vkládání audia a videa a s nimi související problematikou multimediálních formátů a jejich distribucí. Dále se práce zabývá novou verzí kaskádových stylů CSS3. V práci jsou rozebrány novinky a přínosy, které tyto jazyky přináší. Práce popisuje jednotlivé nové elementy, ukazuje jejich syntaxi doplněnou o ukázky zdrojových kódů a také je zmíněna podpora v internetových prohlížečích a mobilních zařízeních. Následuje zkoumání trhu podle zařízení a jejich parametrů, ze kterých uživatelé nejčastěji navštěvují webové stránky. V poslední části je ukázáno praktické využití HTML5 a CSS3 pro distribuci multimédií.
This thesis describes new version of markup language HTML5, particularly elements for inserting audio and video. There is also described related issues of multimedia formats and their distribution. The thesis is also looking into new version of cascading style sheet language CSS3. Thesis describes new elements, shows their syntax along with source code examples. Also support among web browsers and mobile devices is noticed. The following is market research that objective is internet access by type of device and its parameters. In the last part is demonstrated practical usage of HTML5 and CSS3 for distribution multimedia.
Description
Subject(s)
HTML5, multimédia, video, audio, CSS3, HTML5, multimedia, video, audio, CSS3
Citation
ISSN
ISBN