Lidové pranostiky jako námět výtvarné řady na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Weather Sayings as a Theme for a Series of Art Classes at Elementary School
dc.contributor.authorBrožová, Vendula
dc.date.accessioned2018-12-03T18:31:26Z
dc.date.available2018-12-03T18:31:26Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá lidovými pranostikami a jejich ztvárňováním ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy.Teoretická část vysvětluje základní pojmy jako lidové pranostiky, výtvarná výchova, výtvarné techniky a mezipředmětové vztahy. Podrobněji se zabývá historií a významem lidových pranostik, důležitým postavením výtvarné výchovy v životě dítěte a v neposlední řadě vybranými výtvarnými technikami, které jsou využity při ztvárňování lidových pranostik.Praktická část obsahuje soubor deseti metodických listů, které jsou vytvořeny na každý měsíc jednoho školního roku. Tématem jsou lidové pranostiky a jejich ztvárňování tradičními i netradičními výtvarnými technikami.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with weather lore sayings and their depiction in art education in the 1st grade of elementary school.The theoretical part explains the basic concepts such as weather lore, art education, art techniques and interdisciplinary relations. It details the history and importance of weather lore sayings, the importance of art education in a child's life, as well as selected art techniques used for depiction of weather lore sayings.The practical part contains a set of ten methodological sheets that are created for each month of a school year. Their topic is weather lore sayings and their depiction using conventional and unconventional art techniques.en
dc.identifier.signatureV 151/16 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60257
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisvýtvarná výchovacs
dc.subject.verbisvýtvarné technikycs
dc.subject.verbispranostikycs
dc.subject.verbisart educationen
dc.subject.verbisartistic techniquesen
dc.subject.verbisweather loreen
dc.titleLidové pranostiky jako námět výtvarné řady na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeWeather Sayings as a Theme for a Series of Art Classes at Elementary Schoolen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06521504
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:51:37cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
215.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
330.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
332.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_15116_P.pdf
Size:
922.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP