Vliv vybraných vlastností příze na přetrhovost osnovy

Title Alternative:EFFECT OF THE REPRESENTATIVE PROPERTIES YARN ON WARP BREAKAGE RATE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Pro diplomovou práci jsem se rozhodl přezkoumat určité parametry příze, které podle mě nejvíce ovlivňují zpracování při tkaní na tkacích strojích. Je to pevnost příze, hmotová nestejnoměrnost a chlupatost příze a jejich ovlivnění po technologické operaci šlichtování. Pevností se obecně rozumí schopnost materiálu klást odpor proti působení vnějších sil, které se snaží porušit celistvost materiálu. Hmotová nestejnoměrnost délkového útvaru je důležitá a v poslední době i často sledovaná vlastnost, neboť do určité míry ovlivňuje i další vlastnosti příze, jako například zákrut, pevnost. Chlupatost příze je vlastnost, která se v plošné textilii projevuje jak pozitivně, např. omakem, tak rovněž i negativně ( například zhoršený vzhled povrchu textilie, špinavost, nemožnost vytvářet drobné vzory ).
I decided to verify some specific yarn parameters for diploma work which the most affect of the processing during weaving on the weaving machines, from opinion of my view. It is yarn strength, mass uniformity and yarn roughness and their influence after technology operation of the dressing. Strength is generally understood as ability of the material to resist external forces, which try to damage material integrity. Recently, the mass uniformity of the linear formation has been important and often observed characteristic, for it affects to certain extent next yarn properties, e.g. bend, strength. Yarn roughness is characteristic, which is shown in flat textile both positively, e.g. touch, and negatively (e.g. worse visual aspect of the textile surface, dirtiness, impossibility to create tiny models).
Description
katedra: KTT; přílohy: CD ROM; rozsah: 69s
Subject(s)
příze, pevnost, hmotová nestejnoměrnost, chlupatost prize, tkací stroj, vlastnost, yarn, strength, mass uniformity, yarn roughness, weaving machines, characteristic
Citation
ISSN
ISBN