Pojistné podvody

Title Alternative:Insurance Frauds
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis introduces the issue of insurance fraud in the Czech Republic. The insurance fraud is defined in terms of criminal law and is compared with the previous legislation of insurance fraud. In this thesis are also mentioned other legal facts that are linked to the insurance fraud. Attention is paid to the description of cases of the insurance fraud in the particular insurance segments. In this thesis is analyzed and evaluated the present status of the insurance frauds based on the statistics of specialized insurance divisions engaged in detecting the crime of insurance fraud, and authorities active in criminal proceedings. Part of the text brings in registers in banking and non-banking sectors that can serve as an inspiration for the insurance sector because they accomplish their requirements effectively and at the same time have some attributes in common. The objective of this thesis is to propose a solution that would result in a higher detection of insurance fraud.
Diplomová práce uvádí do problematiky pojistného podvodu v České republice. Pojistný podvod je definován z hlediska trestně právního a je porovnán s předchozí právní úpravou pojistného podvodu. V práci jsou zmíněny i jiné právní skutečnosti, které mají spojitost s pojistným podvodem. Pozornost je také věnována popsání případů pojistného podvodu v jednotlivých segmentech pojištění. V práci je analyzován a hodnocen současný stav pojistných podvodů na základě statistik specializovaných útvarů pojišťoven, které se zabývají odhalováním trestného činu pojistného podvodu a orgánů činných v trestním řízení. Část textu představují registry v bankovním a nebankovním sektoru, které mohou sloužit jako inspirace pro pojišťovací sektor, protože svůj účel plní prozatím velmi efektivně a zároveň mají některé atributy společné. Cílem této práce je navrhnout řešení, které by mělo za následek vyšší odhalenost pojistných podvodů.
Description
katedra: KPO; rozsah: 95 s. (138 963 znaků)
Subject(s)
detection of instance fraud, criminal of instance fraud, insurer, insured accident, insurance benefit, policy holder, insurance fraud, database of instance claims, credit bureau, detekce pojistného podvodu, pachatel pojistného podvodu, pojistitel, pojistná událost, pojistné plnění, pojistník, pojistný podvod, registr pojistných podvodů, úvěrový registr
Citation
ISSN
ISBN