Marketingová strategie firmy Vogtlandbahn – GmbH

Title Alternative:Marketing Strategy of the Company Vogtlandbahn-GmbH
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis called the Marketing Strategy of the Company Vogtlandbahn-GmbH, deals mainly with the execution and subsequent evaluation of marketing research. The research focuses on cultural differences in the shopping behaviour of customers, especially those who travel with this company. It also deals with satisfaction or dissatisfaction with the current set of services. The first part describes the theoretical background of the issue of customers shopping behavior and cultural differences between the Czechs and the Germans.The second part deals with the company Vogtlandbahn-GmbH and its launch into the Czech market. There is also provided marketing research, a description of the process and evaluation of the research results. The research hypotheses are determinded on the basis of expectations and their subsequent rejection or not. Validety of hypotheses is verified by analyzing the survey. In the conclusion, the results of the research are summarized and on their basis there are designed recommendations how to improve the operations of Vogtlandbahn-GmbH.
Diplomová práce nazývající se Marketingová strategie firmy Vogtlandbahn-GmbH se zabývá především provedením a následným vyhodnocením marketingového výzkumu. Výzkum je zaměřen na kulturní rozdíly v nákupním chování zákazníků, zejména těch, kteří cestují se společností. Dále se zabývá spokojeností či nespokojeností s aktuálním nastavením služeb.V první části jsou popsána teoretická východiska k problematice nákupního chování zákazníků a kulturních rozdílů mezi Čechy a Němci.Druhá část se zabývá společností Vogtlandbahn-GmbH a jejím vstupem na český trh. Dále je zde uveden marketingový výzkum, popis jeho zpracování a vyhodnocení výsledků. Součástí výzkumu jsou hypotézy stanovené na základě očekávání a jejich následné zamítnutí nebo nezamítnutí. Platnost určených hypotéz je ověřována na základě analýzy dotazníkového šetření.Na závěr jsou shrnuty výsledky výzkumu, na jejichž základě jsou navržena doporučení na zlepšení činnosti společnosti.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 96 s.
Subject(s)
travel, the czech republic, questionnaire, customer behaviour, cultural differences, marketing research, respondent, satisfaction, the federal republic of germany, vogtlandbahn-gmbh, the customer, cestování, česká republika, dotazník, chování zákazníka, kulturní rozdíly, marketingový výzkum, respondent, spokojenost, spolková republika německo, vogtlandbahn-gmbh, zákazník
Citation
ISSN
ISBN