Analýza stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti PRECIOSA, a.s.

Title Alternative:Analysis of training level and the employee´s development in PRECIOSA company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the education and the development of employees in the companies. The theoretical part emphasizes the significance of the employees´ education and development that leads to acquisition of qualified and efficient staff needed to realize the postulated company targets. At the same time this thesis part concerns the educational system, and the methods of education, efficiency evaluation and the contribution of education. The practical part of thesis describes and analyses the system of employees´ education and development in PRECIOSA Company. The form of electronic questioning was used to accomplish the data collection. The recommendation to improve and streamline the present system of education in the investigated company are proposed on the basis of made analyze and the research results.
Tato diplomová práce pojednává o vzdělávání a rozvoji zaměstnanců v organizacích. V teoretické části je vyzdvihnut význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jež vede k získání kvalifikovaného a výkonného personálu, který umožňuje realizovat vytyčené cíle organizace. Zároveň tato část diplomové práce se věnuje systému vzdělávání, pojednává o metodách vzdělávání a hodnocení efektivnosti a přínosů vzdělávání. Praktická část popisuje současný systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti PRECIOSA, a. s. Dále zahrnuje analýzu stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v dané organizaci. Sběr dat je proveden formou elektronického dotazování. Na základě provedené analýzy a výsledků výzkumu jsou navržena doporučení, která mají zlepšit a zefektivnit současný systém vzdělávání ve zkoumané organizaci.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 84 s. , 8 s. obr. příloh
Subject(s)
education of employees, value of education, educational situation and employees´ development analysis, vzdělávání zaměstnanců v organizaci, význam vzdělávání, analýza stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
Citation
ISSN
ISBN