Analýza sestavení sdružených oborových normativů pro konfekci

Title Alternative:Compilation analysis of grouped standards in ready-made clothes sector
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je poskytnout informace o sestavení sdružených oborových normativů. Teoretická část popisuje normativy času, pohybu, dále metodu předem stanovených časů, konstrukci sdružených normativů a členění oborových sdružených normativů. Praktická část řeší analýzu sestavení normativu VZÍT a UMÍSTIT do tabulek Dále řeší porovnání vypočítaných hodnot s tabulkovými hodnotami. Závěrem je vyhodnocení a doporučení pro praxi
The aim of this bachelor thesis is to give information about compilation of grouped standards. Theoretical part of the thesis describes time standards, movement standards, then advanced method of time measurement and the division of grouped standards. Practical part of the thesis deals with compilation analysis of the standard TAKE and POSITION in tabulars. Moreover, it is focused on comparison between figured and tabular values. Evaluation and recommendation for the practice can be found at the end.
Description
katedra: KKV; rozsah: 50
Subject(s)
metoda předem stanovených časů, základní metoda mtm, sdružené normativy, sdružené oborové normativy, normy, advanced method of time measurement, basic method of mtm, grouped standards, grouped standards in ready-made clothes sector, norms
Citation
ISSN
ISBN