Výkon trestu obecně prospěšných prací jako alternativa k trestu odnětí svobody v regionu Mladá Boleslav

Title Alternative:Execution of Punishment of Community Services as Alternative to the Punishment of Imprisonmentin Region Mladá Boleslav
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The university degree work deals with community service orders as one of many possible kinds of alternative punishment. This work has two main parts a theoretical one and a practical one. The objective of the theoretical part was to describe, through studying and presenting expert sources, the community service order, its charge, significance, enforcement, use and perspective in criminal law. The objective of the practical part was to find out, by using two types of specially-prepared anonymous questionnaires, the views and attitudes of probation officers and police and also the views and attitudes of offenders who carried out community service orders in the Mladá Boleslav region. The results of this work showed the strengths and weaknesses of community service orders and suggested practical recommendations in the utilization of alternative punishments.
Bakalářská práce se zabývala problematikou obecně prospěšných prací, jako jedné z mnoha možností alternativních trestů. Práci tvořili dvě stěžejní oblasti, část teoretická a praktická. Cílem teoretické části bylo pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popsat trest obecně prospěšných prací, jeho ukládání, význam, výkon, účel a perspektivy v trestním právu. Cílem praktické části bylo zjistit pomocí dvou anonymních dotazníků vlastní konstrukce názory a postoje probačních úředníků a policistů a názory a postoje odsouzených k trestu obecně prospěšných prací na okrese Mladá Boleslav. Výsledky ukazovaly klady a zápory trestu obecně prospěšných prací a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti využívání alternativních trestů.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1xCD; rozsah: 70 s.
Subject(s)
alternative punishments, sentence of imprisonment, community service order, serving the punishment, probation and mediation service, offender, prevention, alternativní tresty, trest odnětí svobody, obecně prospěšné práce, výkon trestu, probační a mediační služba, odsouzený, prevence
Citation
ISSN
ISBN