Kvalita života v okrese Česká Lípa. Holistický přístup.

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této bakalářské práce je porozumění, charakteristika pojmu kvalita života a holistický přístup k ní, na příkladě okresu Česká Lípa. Za pomoci odborné literatury budou v první části popsány především definice, historie pojmu, jeho porozumění v geografii a měření kvality života. V další části bude charakterizován okres Česká Lípa a zaměření na geografickou a demografickou charakteristiku. Následující kapitoly budou popisovat prostorovou a subjektivní dimenzi kvality života, přičemž prostorová dimenze kvality života bude vyjádřena pomocí indikátorů zlatého standardu kvality života a k jejímu zpracování budou použita data z Českého statistického úřadu. Pro zjištění subjektivní dimenze kvality života bude použit dotazník a stanoveny hypotézy. Tato práce bude také obsahovat mapové výstupy, a to celkové kvality života v okresech České republiky a mapu jednotlivých hodnot z vybraných indikátorů.
The goal of this thesis is the understanding and characteristics of the concept of the Quality of Life and holistic approach to it, on the example of district of Česká Lípa. The first part of this thesis describes the definitions, history and most current approach to the quality of life as described in the expert literature. The region of Česká Lípa will be described in the second part with focus on its' geographical and demographical attributes. Following chapters will analyze the selected region of Česká Lípa in regards of the Quality of Life in objective and subjective dimensions. The objective findings regarding this region will be made of the statistical indicators and quantitative analysis of the data from Czech Statistical Office. For the part where subjective dimension of the Quality of Life in the Česká Lípa region is analyzed the survey and hypothesis will be elaborated and processed. This thesis will also include map of the overall Quality of Life in the Czech Republic and a map of specifically selected comparable indicators.
Description
Subject(s)
Kvalita života, subjektivní dimenze, prostorová dimenze, okres Česká Lípa, holistický přístup, zlatý standard kvality života, indikátor, Quality of life, subjective dimensions, objective dimensions, region of Česká Lípa, holistic approach, the gold standard of quality of life, indicator
Citation
ISSN
ISBN