Převzetí kalkulačního schématu mateřské společnosti.

Title Alternative:The assumption of the calculation scheme of parent company.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the description and evaluation of the implemented costing system on the platform of the business information system SAP R/3 in the Company Narex Česká Lípa a.s. (until 31.12.2006), Protool a.s. (since 1.1.2007). It includes also the comparison with the original costing system ORA KISS. It is necessery to introduce the unified costing system in all holding companies under the covering company TTS Tooltechnicsystems AG & Co. KG. The analysis of the present state is complemented with the reasons for the change of the calculation scheme. The important part of the work is the compact procedure of impementing recognition and the monitoring of factory costs on the factory cost centers level by the triple of hourly rates (machine-, personal- and setting), it is complemented with case studies. The integral part of the work is a recommended consecution during the creation of the cost centers which include particular workplaces in the production. The work also adverts to problems, advice to hazards and give recommendations, which should be taken in consideratin by the company TTS during the implementing of the unified cost system into its subsidiaries. An important recommendation is the use of the method of process costing which would bring transparency into indirect costs. In this work, the implementing of the controlling of process costs in Protool a.s. is focused on purchase.
Tato práce se zabývá popisem a zhodnocením zaváděného kalkulačního systému na bázi podnikového informačního systému SAP R/3 ve společnosti Narex Česká Lípa a.s. (do 31.12.2006), resp. Protool a.s. (od 1.1.2007). Nechybí jeho porovnání s původním kalkulačním systémem ORA KISS. Jednotný kalkulační systém je třeba zavést ve všech holdingových značkách pod zastřešující společností TTS Tooltechnicsystems AG & Co. KG. Analýza současného stavu je doplněna o zdůvodnění změny kalkulačního schématu. Důležitou součástí práce je ucelený postup při zavádění zjišťování a sledování výrobních nákladů na úrovni výrobních nákladových středisek přes trojici hodinových sazeb (strojní, personální a seřizovací) doplněný o případové studie. Nedílnou součástí práce je doporučený postup při tvorbě nákladových středisek, která obsahují jednotlivá pracoviště ve výrobě. Práce poukazuje také na problémy, upozorňuje na rizika a uvádí doporučení, která by měla především firma TTS při zavádění jednotného kalkulačního systému zohlednit ve svých dceřinných společnostech. Významným doporučením je uplatnění metody procesní kalkulace, která by vnesla transparentnost do nepřímých nákladových oblastí. V této práci je zavedení controllingu procesních nákladů v Protool a.s. zaměřeno na oblast nákupu.
Description
katedra: KPE; rozsah: 96 s., 8 s. obr. příloh.
Subject(s)
controlling, hourly rate of maschine, calculation, calculating system, calculating model, marginal contribution, piece list, cost centre, ora kiss, process, overhead costs, sap r/3, technological process, production costs, controlling, hodinová sazba stroje, kalkulace, kalkulační systém, kalkulační vzorec, krycí příspěvek, kusovník, nákladové středisko, ora kiss, proces, režijní náklady, sap r/3, technologický postup, výrobní náklady
Citation
ISSN
ISBN