Application of ARMA and GARCH models on time series of Komerční banka stocks

Title Alternative:Aplikace ARMA a GARCH modelů na časové řadě akcií Komerční banky
dc.contributor.authorSedláková, Markéta
dc.date.accessioned2020-09-22T06:51:43Z
dc.date.available2020-09-22T06:51:43Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractJedním z hlavních cílů subjektů na trhu cenných papírů je ve správný okamžik akcie levně nakoupit (nakoupit podhodnocené akcie) a rovněž ve správný okamžik akcie draze prodat (prodat nadhodnocené akcie). Pro podhodnocené akcie je typické, že se v určitém okamžiku, vzhledem ke svým fundamentálním charakteristikám, obchodují za nízký kurz. Do budoucna lze u podhodnocených akcií předpokládat růst jejich ceny, což může investorovi, který nakoupil při nízkém kurzu, přinést kapitálový zisk. Podhodnocené akcie jsou tedy doporučovány k nákupu. Důležitým předpokladem je tedy přesné načasování nákupních a prodejních signálů. Problém však je, že nikdo přesně neví, kdy nastane ten správný okamžik, protože tržní cena akcií je ovlivněna mnoha faktory, které mají dopad na kolísání tržních hodnot akcií. Z tohoto důvodu se modelování volatility dostává do popředí zájmu mnoha finančních analytiků a investorů.cs
dc.description.abstractEines der Hauptziele von Unternehmen auf dem Wertpapiermarkt ist es, Aktien zum richtigen Zeitpunkt billig zu kaufen (unterbewertete Aktien zu kaufen) und Aktien zum richtigen Zeitpunkt teuer zu verkaufen (überbewertete Aktien zu verkaufen). Es ist typisch, dass unterbewertete Aktien aufgrund ihrer fundamentalen Eigenschaften irgendwann zu einem niedrigen Preis gehandelt werden. In Zukunft ist mit einem Preisanstieg bei unterbewerteten Aktien zu rechnen, was einem Anleger, der zu einem niedrigen Preis gekauft hat, einen Kapitalgewinn bringen kann. Unterbewertete Aktien werden daher zum Kauf empfohlen. Eine wichtige Voraussetzung ist daher das genaue Timing der Kauf- und Verkaufssignale. Das Problem ist jedoch, dass niemand genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt kommt, da der Marktpreis von Aktien von vielen Faktoren beeinflusst wird, die sich auf Schwankungen des Marktwerts von Aktien auswirken. Aus diesem Grund tritt die Volatilitätsmodellierung in den Vordergrund der Interessen vieler Finanzanalysten und Investoren.de
dc.description.abstractOne of the main goals of entities in the securities market is to buy stocks cheaply at the right time (buy undervalued stocks) and also to sell stocks expensively at the right time (sell overvalued stocks). It is typical for undervalued stocks to be traded at a low price at some point due to their fundamental characteristics. In the future, undervalued stocks can be expected to rise in price, which can bring a capital gain to an investor who bought at a low price. Undervalued stocks are therefore recommended for purchase. An important prerequisite is therefore the accurate timing of buy and sell signals. The problem, however, is that no one knows exactly when the right time will come, because the market price of stocks is affected by many factors that have an impact on fluctuations in the market value of stocks. For this reason, volatility modeling is coming to the forefront of the interests of many financial analysts and investors.en
dc.description.abstractJednym z głównych celów podmiotów działających na rynku papierów wartościowych jest tani zakup akcji we właściwym czasie (zakup akcji niedowartościowanych), a także sprzedaż akcji we właściwym czasie (sprzedaż akcji przewartościowanych). Niedowartościowane akcje charakteryzują się tym, że w pewnym momencie obrót nimi ze względu na ich fundamentalne cechy odbywa się po niskim kursie. W przypadku akcji niedowartościowanych można się w przyszłości spodziewać wzrostu ich ceny, co może inwestorowi, który kupił po niskiej cenie, zapewnić zysk kapitałowy. Zakup niedowartościowanych akcji jest więc zalecany. Ważną przesłanką jest zatem dobre trafienie terminu zleceń kupna i sprzedaży. Problem polega jednak na tym, że nikt nie wie dokładnie, kiedy nadejdzie ten właściwy moment, ponieważ na cenę rynkową akcji wpływa wiele czynników, które mają wpływ na wahania wartości rynkowej akcji. Dlatego też modelowanie wahań kursów leży w centrum zainteresowania wielu analityków finansowych i inwestorów.pl
dc.formattext
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2020-2-004
dc.identifier.eissn2571-0613
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2020_2_04
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157684
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonDANEL, R.: Predikce časové řady pomocí autoregresního modelu. [online]. Czech Republic, Technická univerzita Ostrava, 2004. Available from WWW: http://homel.vsb.cz/~dan11/publikace/Danel_Autoregresni_model_predikce_casovych_ rad.pdf
dc.relation.isbasedonDETTLING, M.: Applied Time Series Analysis. [online]. Switzerland, Zurich: University of Applied Sciences, 2018. Available from WWW: https://ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/math/statistics/sfs/Education/Advanced%20Studies%20in%20Applied%20Stati stics/course-material-1719/Zeitreihen/ATSA_Script.pdf
dc.relation.isbasedonDUFOUR, J.-M.; DAGENAIS, M. G.: Durbin – Watson Tests for Serial Correlation in Regressions with Missing Observations. Journal of Econometrics. 1985, Vol. 27, Issue 3, pp. 371–381. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90012-0
dc.relation.isbasedonKŘIVÝ, I.: Analýza časových řad. [online]. Czech Republic, Ostrava, 2012. Available from WWW: https://web.osu.cz/~Bujok/files/ancas.pdf
dc.relation.isbasedonLITSCHMANNOVÁ, M.: Úvod do analýzy časových řad. [online]. Czech Republic, Technická univerzita Ostrava, 2010. Available from WWW: https://homel.vsb.cz/~lit40/ZS/Prezentace/ZS_12_CasRady.pdf
dc.relation.isbasedonMcGUIRK, A.; SPANOS, A.: The Linear Regression Model with Autocorrelated Errors: Just Say No to Error Autocorrelation. In: Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association. [online]. USA, Virginia Tech, 2002. Available from WWW: https://core.ac.uk/download/pdf/6407474.pdf
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectARMA modelen
dc.subjectGARCH modelen
dc.subjectStocksen
dc.subjectVolatilityen
dc.subjectKomerční bankaen
dc.titleApplication of ARMA and GARCH models on time series of Komerční banka stocksen
dc.title.alternativeAplikace ARMA a GARCH modelů na časové řadě akcií Komerční bankycs
dc.title.alternativeAnwendung Von ARMA und GARCH Modellen auf die zeitreihe der Aktien von Komerční bankade
dc.title.alternativeZastosowanie modeli ARMA i GARCH na szeregu czasowym akcji banku Komerční bankapl
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage53
local.citation.spage41
local.fulltextyesen
local.relation.issue2
local.relation.volume26
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2020_2_04.pdf
Size:
389.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
článek