Kvalita služeb v cestovním ruchu

dc.contributor
dc.contributor.advisorScholz Petr, Ing. Ph.D. : 67402
dc.contributor.authorKubátová, Eliška
dc.date.accessioned2021-07-22T17:27:35Z
dc.date.available2021-07-22T17:27:35Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-08
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-8
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Kvalita služeb v cestovním ruchu je zaměřena především na zhodnocení spokojenosti s kvalitou služeb, které poskytuje mnou vybrané turistické informační centrum (TIC) z pohledu zákazníka. První část práce popisuje problematiku služeb v cestovním ruchu, měření a systém řízení kvality služeb a v neposlední řadě se práce věnuje turistickým informačním centrům. Praktická část se věnuje představení Regionálního turistického centra v České Lípě. První část obsahuje rozhovor s vedoucí daného TIC, další část tvoří online dotazníkové šetření, které mělo za úkol analyzovat spokojenost s nabízenými službami daného TIC a jejich kvalitou z pohledu zákazníka. V závěru se práce věnuje vyhodnocení kvality služeb TIC v cestovním ruchu a následnému doporučení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis with the topic of tourism services quality is focused primarily on evaluation the satisfaction, from a customer's point of view, with the quality of services provided by a selected tourist information centre (TIC). The first part of the thesis outlines tourism serivces, the measurement, and the quality management system. Last but not least, tourist information centres are described. The practical part presents the Regional Tourist Centre in Česká Lípa. Following an interview with the manager of this selected TIC, an online questionnaire survey was conducted to analyse the satisfaction with the services offered by this TIC and their quality from the customers' perspective. The conclusion evaluates the quality of the TIC services provided in tourism and subsequently provides recommendations.en
dc.description.mark
dc.format65 s. (74 225 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202102820
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160292
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemRYGLOVÁ, Kateřina a Ida RAŠOVSKÁ. 2017. Management kvality služeb v cestovním ruchu: Jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-271-9923-5. itemJAKUBÍKOVÁ, Dagmar. 2012. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4209-0. itemGÚČIK, Marian, Tomáš GAJDOŠÍK a Zuzana LENCSÉSOVÁ. 2016. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN 987-80-8168-350-3. itemRYGLOVÁ, Kateřina, Michal BURIAN a Ida VAJČNEROVÁ. 2011. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-7059-8. itemORIEŠKA, Ján. 2011. Služby v cestovnom ruchu. 1. časť. Banská Bystrica: DALI-BB pre Slovak-Swiss Tourism, Knižnica cestovného ruchu, 18. ISBN 978-80-89090-93-8. itemCOOPER, Chris a Colin Michael HALL. 2016. Contemporary Tourism: An International Approach. 3rd edition. Oxford: Goodfellow Publishers. ISBN 978-1-910158-59-3. itemWILLIAMS, Christine et al., 2016. Service Quality in Leisure, Events, Tourism and Sport. 2nd edition. Wallingford: CABI Publishing. ISBN 978-1textendash780645-45-2. itemPROQUEST. 2020 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. Dostupné z~http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Mgr. Květa Menclová, Regionální turistické centrum Česká Lípapar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCestovní ruchcs
dc.subjectslužby v cestovním ruchucs
dc.subjectkvalita služebcs
dc.subjectsystém řízení kvalitycs
dc.subjectturistická informační centracs
dc.subjectTourismen
dc.subjectservices in tourismen
dc.subjectquality of servicesen
dc.subjectquality management systemen
dc.subjecttourist information centresen
dc.titleKvalita služeb v cestovním ruchucs
dc.titleQuality of tourism servicesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSCR
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000060
local.identifier.stag41570
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis4e1c6195-e5d0-4c33-ac17-a5ea5de65e3c
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2820
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BakalarskaPrace_KubatovaEliska.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Kubatova.pdf
Size:
244.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP