Kvalita služeb v cestovním ruchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce na téma Kvalita služeb v cestovním ruchu je zaměřena především na zhodnocení spokojenosti s kvalitou služeb, které poskytuje mnou vybrané turistické informační centrum (TIC) z pohledu zákazníka. První část práce popisuje problematiku služeb v cestovním ruchu, měření a systém řízení kvality služeb a v neposlední řadě se práce věnuje turistickým informačním centrům. Praktická část se věnuje představení Regionálního turistického centra v České Lípě. První část obsahuje rozhovor s vedoucí daného TIC, další část tvoří online dotazníkové šetření, které mělo za úkol analyzovat spokojenost s nabízenými službami daného TIC a jejich kvalitou z pohledu zákazníka. V závěru se práce věnuje vyhodnocení kvality služeb TIC v cestovním ruchu a následnému doporučení.
The bachelor thesis with the topic of tourism services quality is focused primarily on evaluation the satisfaction, from a customer's point of view, with the quality of services provided by a selected tourist information centre (TIC). The first part of the thesis outlines tourism serivces, the measurement, and the quality management system. Last but not least, tourist information centres are described. The practical part presents the Regional Tourist Centre in Česká Lípa. Following an interview with the manager of this selected TIC, an online questionnaire survey was conducted to analyse the satisfaction with the services offered by this TIC and their quality from the customers' perspective. The conclusion evaluates the quality of the TIC services provided in tourism and subsequently provides recommendations.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, služby v cestovním ruchu, kvalita služeb, systém řízení kvality, turistická informační centra, Tourism, services in tourism, quality of services, quality management system, tourist information centres
Citation
ISSN
ISBN