Analýza průmyslových rizik

Title Alternative:Business risk analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The submited diploma thesis deals with business risks, their definition, evaluation and possible approaches to their solution (to their management). First chapters contain structuring and summary of risks, identification procedures and risk analysis within industrial establistments. Following part is focused on the management and methods of business risk protection. Next chapter is dedicated to a field of industrial and bussiness insurance, where detailed characteristics of an business interruption insurance is described. In relation with the insurance, the specifications of the proceedings of both the policy holder and the insurer are mentioned. In the final part of the diploma thesis, the author applies her experiences to the industrial establishment and cross-compares other insurance offers.
Předkládaná diplomová práce se zabývá průmyslovými riziky, jejich identifikací, hodnocením a možnými přístupy k jejich zvládání. První kapitoly obsahují členění a přehled rizik, postupy identifikace a analýzy rizik v průmyslových podnicích. Následuje část zaměřená na zvládání a způsoby krytí průmyslových rizik. Další kapitola je věnována oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů, podrobněji je charakterizováno pojištění přerušení provozu. V souvislosti s pojištěním jsou uvedena specifika sjednávání z pohledu pojištěného i pojistitele. V závěru autorka aplikuje získané zkušenosti na průmyslový podnik a porovnává nabídky pojištění.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 71 s.,12 s. příloh
Subject(s)
risk management, industrial and business insurance, business interruption insurance, risk report, broker, underwriting, risk management, pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění přerušení provozu, riziková zpráva, makléř, underwriting
Citation
ISSN
ISBN