Politický vzestup a pád Richarda Nevilla, hraběte z Warwicku

Title Alternative:Political rise and fall of Richard Neville, Earl of Warwick
dc.contributor.authorDufková, Šárka
dc.date
dc.date.accessioned2018-12-03T18:44:25Z
dc.date.available2018-12-03T18:44:25Z
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá významným anglickým šlechticem druhé poloviny 15. století Richardem Nevillem, zvaným Králotvůrce. Obsah se soustředí na budování Nevillova postavení a politické moci v království. Práce chronologicky sleduje Nevillův život a mapuje jednotlivé události, které vedly k jeho politickému vzestupu a následnému pádu. Diplomová práce čerpá z množství dobových kronik, dokumentů a dopisů, které nabízí pohled na první polovinu válek růží a jednu z jejích nejdůležitějších postav.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the important English nobleman of the second half of the 15th century Richard Neville, known as the Kingmaker. The content focuses on building Neville's position and political power in the kingdom. The thesis chronologically follows Neville's life and describes the individual events that led to his political rise and subsequent fall. The diploma thesis draws on a number of period chronicles, documents and letters, which provides insight into the first half of the Wars of Roses and one of its most important characters.en
dc.identifier.signatureV 371/17 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60949
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisšlechticics
dc.subject.verbisnoblemenen
dc.titlePolitický vzestup a pád Richarda Nevilla, hraběte z Warwickucs
dc.title.alternativePolitical rise and fall of Richard Neville, Earl of Warwicken
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06536602
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:21:50cs
local.verbis.studijniprogramKHI Učitelství pro základní školy/Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy-Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
266.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.PDF
Size:
338.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.PDF
Size:
340.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_37117_P.pdf
Size:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP