Literární výchova v předškolním vzdělávání

dc.contributorDymokurský Oto, Mgr. : 60650
dc.contributor.advisorHarazinová Radka, PhDr. Ph.D. : 54761
dc.contributor.authorPatřičná, Petra
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-25T07:01:31Z
dc.date.available2019-01-25T07:01:31Z
dc.date.committed2018-5-25
dc.date.defense2018-6-13
dc.date.submitted2017-5-1
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá literární výchovou v předškolním vzdělávání. Cílem práce je popsat význam a obsah literárních činností v mateřské škole jako důležité součásti kultivace dítěte, vytvořit a realizovat soubor aktivit, které vedou k prohloubené práci s literaturou v mateřské škole a rozvíjí různé oblasti osobnosti dítěte (představivost, komunikační dovednosti, slovní zásobu,). Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část charakterizuje dítě předškolního věku. Zaměřuje se na předčtenářskou gramotnost, na literární výchovu v mateřské škole a dětskou literaturu. Praktická část se skládá z rozhovoru a projektu: Hrajeme si s pohádkou, říkadlem, či básničkou. Projekt byl vytvořen na základě získaných informací z rozhovoru.Otázky k rozhovoru a pracovní listy z projektu jsou doloženy v přílohách.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the literary education in preschool. The objective of the thesis is to describe the significance and contain of literary activities as an important part of the cultivation of children in preschool. The thesis also describes how the creation and realization of such activities lead to deeper work with literature in preschool and how it develops varied personality areas of children (et al imagination, communication skills, vocabulary etc.). The thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis describes children in presch. It focuses on pre-reading literacy, on literary education in preschool and children's literature.The practical part of the thesis is formed of an interview and created project Hrajeme si s pohádkou, říkadlem či básničkou. The project was created based on information obtained from the interview.The interview questions and work sheets are both attached in appendix.en
dc.description.mark
dc.format116 s.
dc.format.extentIlustrace, Noty 0
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150680
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonDEISSLER, Hans Herbert a Zdeněk JANČAŘÍK. Každodenní problémy v mateřské škole: Pomoc pro učitelky a rodiče. Praha: Portál, 1994, 108 s. Výchova dětí od 3 do 8 let. ISBN 80-7178-010-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonFISCHER, Václav. Pojďte si hrát s námi: veršování k malování, básničky a písničky, rýmované hádanky, zpívání s dětmi, jednoduchá cvičení. Praha: Grada, 2007, 192 s. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-1976-4.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonGEBHARTOVÁ, Vladimíra. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Praha: Portál, 2011, 158 s. ISBN 978-80-7367-854-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonHORÁK, František a Miroslav CHRÁSKA. Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1989, 169 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonLYNCH, Charlotte a Julia KIDD. Cvičení pro rozvoj řeči: prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Praha: Portál, 2002, 133 s. ISBN 80-7178-571-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonTHOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015, 575 s. ISBN 978-80-262-0714-6.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDítě v předškolním věkucs
dc.subjectknihacs
dc.subjectliterární činnostcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectChild in preschool ageen
dc.subjectbooken
dc.subjectliterary activityen
dc.subjectpreschool educationen
dc.subjectframework educational programen
dc.titleLiterární výchova v předškolním vzdělávánícs
dc.titleTeaching Literature in Preschoolen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000693
local.identifier.stag36692
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__TISK.pdf
Size:
7.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Patricna.pdf
Size:
208.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Patricna_vedouci.pdf
Size:
228.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Patricna_oponent.pdf
Size:
236.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP