Finanční služby pro pořízení nemovitostí

dc.contributor
dc.contributor.advisorStrýčková Lenka, Ing. Ph.D. : 60103
dc.contributor.authorKracíková, Pavlína
dc.contributor.otherPetrík Michael, Ing. Konzultant2 : 65778
dc.date.accessioned2019-06-07T13:18:50Z
dc.date.available2019-06-07T13:18:50Z
dc.date.committed2018-5-31
dc.date.defense2019-01-14
dc.date.submitted2016-10-31
dc.date.updated2019-1-15
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá představením základních produktů využívaných profinancování nemovitostí a to hypotečním úvěrem, stavebním spořením a úvěrem zestavebního spoření. Mimo základní charakteristiky zmiňovaných produktů seznamuje také s jejich hlavními poskytovateli. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci vybraných produktů pomocí případové studie. Pro zpracování případové studie byli zvoleni fiktivní klienti, kteří se rozhodli žádat o hypoteční úvěr a stavební spoření. Zvolené produkty jsou porovnávány pomocí dat z produktových kalkulaček třech bank a stavebních spořitelen. Následuje výběr banky a stavební spořitelny s nejlepší nabídkou produktů, které jsou využívány k financování nemovitostí a jsou tedy nevýhodnějším produktem pro zvolené fiktivní klienty.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the introduction of basic products used for property financing, namely mortgage loan, building savings and building savings loan. Apart from the basic characteristics of the products mentioned, it also acquaints them with their main providers. The practical part of the bachelor thesis includes the comparison of selected products using a case study. For the case study, fictitious clients who chose to apply for a mortgage loan and building savings were selected. The selected products are compared using data from the product calculators of three banks and building societies. Following are the choice of the bank and building society with the best offer of products that are used to finance property and are therefore the most disadvantageous product for selected fictitious clients.en
dc.description.mark
dc.format57 s. (86 948 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 201900547
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152497
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonPAVELKA, František a Radka OPLTOVÁ. Jak správně na hypotéky. Praha: Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-0. SŮVOVÁ, Helena. Specializované bankovnictví. Praha: Bankovní institut, 1997. ISBN 80-902243-2-6. SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: GRADA Publishing, 2005. ISBN 80-247-1097-8. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions: global edition. 7th ed. Boston: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-75444-2. Elektronická databáze ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjecthypoteční úvěrcs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjectpořízení nemovitostics
dc.subjectbankacs
dc.subjectstavební spořitelnacs
dc.subjectmortgage loanen
dc.subjectbuilding savingsen
dc.subjectreal estate acquisitionen
dc.subjectbanken
dc.subjectbuilding societyen
dc.subject.verbisfinancial services industryen
dc.titleFinanční služby pro pořízení nemovitostícs
dc.titleFinancial services for the aqusition of propertyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSFS
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE14000160
local.identifier.stag35082
local.identifier.verbiskpw06581244
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo547
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:09cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb-Finanční a pojišťovací službycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kracikova__Financni_sluzby_pro_porizeni_nemovitosti.pdf
Size:
5.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_Kracikova_2018_new.pdf
Size:
1.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP