Finanční služby pro pořízení nemovitostí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá představením základních produktů využívaných profinancování nemovitostí a to hypotečním úvěrem, stavebním spořením a úvěrem zestavebního spoření. Mimo základní charakteristiky zmiňovaných produktů seznamuje také s jejich hlavními poskytovateli. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci vybraných produktů pomocí případové studie. Pro zpracování případové studie byli zvoleni fiktivní klienti, kteří se rozhodli žádat o hypoteční úvěr a stavební spoření. Zvolené produkty jsou porovnávány pomocí dat z produktových kalkulaček třech bank a stavebních spořitelen. Následuje výběr banky a stavební spořitelny s nejlepší nabídkou produktů, které jsou využívány k financování nemovitostí a jsou tedy nevýhodnějším produktem pro zvolené fiktivní klienty.
The bachelor thesis deals with the introduction of basic products used for property financing, namely mortgage loan, building savings and building savings loan. Apart from the basic characteristics of the products mentioned, it also acquaints them with their main providers. The practical part of the bachelor thesis includes the comparison of selected products using a case study. For the case study, fictitious clients who chose to apply for a mortgage loan and building savings were selected. The selected products are compared using data from the product calculators of three banks and building societies. Following are the choice of the bank and building society with the best offer of products that are used to finance property and are therefore the most disadvantageous product for selected fictitious clients.
Description
Subject(s)
hypoteční úvěr, stavební spoření, pořízení nemovitosti, banka, stavební spořitelna, mortgage loan, building savings, real estate acquisition, bank, building society
Citation
ISSN
ISBN