Program inspirovaný pedagogikou Marie Montessori

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření programu inspirovaného pedagogickou koncepcí Marie Montessori. Teoretická část práce přibližuje alternativní vzdělávání, a především pedagogickou koncepci vzdělávání Marie Montessori. Specifikuje věkovou skupinu účastníků, zaměřuje se na neformální vzdělávání a svět kolem nás. Především tedy na prostředí, ve kterém se bude program realizovat. Praktická část popisuje vytvořený program, jeho realizaci, reflexi i návrhy pro zlepšení. Pro dosažení cíle jsem blíže studovala Montessori vzdělávání. Vytvořila jsem SVUČ na téma alternativního vzdělávání, našla jsem si práci v Montessori školce a během svého pobytu ve Spojených státech amerických jsem navštívila Montessori školu.
The diploma thesis focuses on the creation of a program inspired by Maria Montessori's pedagogical concept. The theoretical part of the work approaches alternative education and above all the pedagogical concept of Maria Montessori education. It specifies the age group of participants and focuses on non-formal education and the world around us. Especially, the environment in which the program will be implemented. The practical part describes the created program, its implementation, reflection, and suggestions for improvement. To achieve this goal, I studied Montessori education more closely. I created SVUČ on the subject of alternative education, found a job in a Montessori kindergarten, and visited a Montessori school during my stay in the United States of America.
Description
Subject(s)
Montessori pedagogika, alternativní vzdělávání, neformální vzdělávání, pobyt v přírodě
Citation
ISSN
ISBN