Kalkulace nákladů a cenová tvorba

Title Alternative:Calculation of costs and price formation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work is focused on calculation of costs and price formation. This topic has been chosen because orientation to those problems and with it connected expert knowledge are nowadays very important. Theoretical knowledge of those problems and its practical use is basic requirement for prosperity and gaining advantage in the market. The main goal of all companies is profit and market capitalization. That cannot be achieved without perfect knowledge in production cost of every product and services and the method of allocation of costs. Prosper can only those companies, that can effectively use all sources and have all information about it. That is the reason why is the knowledge of calculations and costs so important in making decisions about future business strategies.
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů a cenové tvorby. Toto téma jsem si vybral, protože orientace v této problematice a s ní spojené odborné znalosti jsou v dnešní době velmi důležité. Teoretická znalost této problematiky a její následné uplatnění v praxi jsou základní podmínkou pro zajištění prosperity a následného prosazení firem na trhu. Hlavním cílem většiny podniků je dosažení zisku a maximalizace tržní hodnoty. Toho se nedá docílit bez znalostí výrobních nákladů na jednotlivé výkony a způsobu jejich alokace. Prosperovat mohou pouze podniky, které dokážou efektivně využívat své zdroje a mají přesné informace o jejich stavu. Právě proto by měla být znalost nákladů nezbytná při rozhodování o dalších krocích podniku.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 80 s., 3. příloh
Subject(s)
calculation, costing model, principle of costing, costs, price formation, profit, realized costs, adjusted costs, assets, kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační systém náklady, cenová tvorba, zisk, realizované náklady, přepočtené náklady, výnosy
Citation
ISSN
ISBN