Dámský oděv s prvky historické siluety ve vztahu s vlastnostmi oděvních materiálů

Title Alternative:Women´s Clothes With The Elements Of Historical Silhouettes In Relation With The Characteristics Of Textile Materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This paper describes the projection mechanical and physical properties of the materials in the final form of clothes. Designs are inspired by the shape of women´s clothing silhouettes, changing during the history, from antiquity to the present. The theoretical part consists of two searches, the historical development of women's clothing silhouettes and the study of mechanical and physical properties in relation with the final shape of the garment. The practical part starts with three designs clothing with the shape solving of the selected silhouettes elements. For their implementation pattern construction and model making was performed. Individual patterns were digitized and in the Marka program put to marker plans. At selected three textile materials, the evaluation of mechanical and physical properties was performed. Their reflection in the form parts was showed on made clothes.
Tato práce charakterizuje promítnutí mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů do výsledného tvaru oděvu. Návrhy tvarového řešení jsou inspirované dámskými oděvními siluetami, měnícími se v průběhu dějin, a to od starověku po současnost. Teoretickou část tvoří dvě rešerše, historický vývoj siluety dámského oděvu a studie mechanicko-fyzikálních vlastností ve vztahu s výsledným tvarem oděvní části. Praktická část začíná návrhy tří oděvů s tvarovým řešením vybraných prvků siluet. Pro jejich realizaci se provedla konstrukce a modelová úprava. Jednotlivé střihové díly byly digitalizovány a v programu Marka sestaveny do polohových plánů. U vybraných tří vrchových textilních materiálů se provedlo hodnocení mechanicko-fyzikálních vlastností. Jejich promítnutí do tvarových částí se projevilo na zhotovených oděvech.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 100 s., 45 s. příloha
Subject(s)
women´ clothes, historical silhouette, form, drape, weight, thickness, stretch, shear, dámský oděv, historická silueta, tvar, splývavost, plošná hmotnost, tloušťka, pružnost, smyk
Citation
ISSN
ISBN