Terénní výuka zeměpisu v Českém ráji (části spadající pod Liberecký kraj)

dc.contributor
dc.contributor.advisorVitvar Tomáš, RNDr. Ph.D. : 65686
dc.contributor.authorToboříková, Denisa
dc.date.accessioned2020-11-27T05:34:54Z
dc.date.available2020-11-27T05:34:54Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2020-08-27
dc.date.submitted2019-4-29
dc.date.updated2020-8-27
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractTématem diplomové práce je terénní výuka v Českém ráji, konkrétně pak v části spadající pod Liberecký kraj. Úvodní teoretické kapitoly čtenáře seznamují s podobami terénní výuky, s cíli, formami, s pozitivy, ale i možnými negativy této formy výuky. Nechybí ani komplexní charakteristika výukového prostoru s konkrétními příklady pro další možnou realizaci terénní výuky. Důležitou součástí práce jsou navržené koncepty terénní výuky, které obsahují pracovní listy pro žáky, klíč k pracovním listům a metodické listy pro učitele. Tyto metodické listy mají učitelům sloužit jako návod k realizaci a k dosažení očekávaných výstupů a cílům terénní výuky ve vybrané lokalitě Českého ráje. V neposlední řadě nechybí ani realizace navržené terénní výuky žákem 9. ročníku základní školy.cs
dc.description.abstractThe topic of this master's thesis is field teaching in the Bohemian Paradise, specifically in the part falling under the Liberec region. The introductory theoretical chapters acquaint the reader with the forms of field teaching, the goals, the positives, but also the possible negatives of this type of teaching. This part of the thesis also contains a comprehensive description of the teaching space with specific examples for further possible exercises of field teaching. The proposed concepts of field teaching are also an important part of the thesis. They contain worksheets for pupils, the keys to these worksheets, and methodological sheets for teachers. These methodological sheets are to serve as a guide for teachers to exercise the field teaching and to achieve the expected educational goals of the field teaching in this part of the Bohemian Paradise. Last but not least, the thesis also contains an implementation of the proposed field teaching by a pupil from the 9th grade of primary school.en
dc.description.mark
dc.format103 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202002394
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158232
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonGOELDNER, Charles R. a J. R. Brent RITCHIE. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0298-2.
dc.relation.isbasedonHOFMANN, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Paido: Brno.
dc.relation.isbasedonHRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005, 109 s. ISBN 80-245-0858-3.
dc.relation.isbasedonChráněná území ČR III.: Liberecko. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002, 331 s. ISBN 80-860-6443-3.
dc.relation.isbasedonSDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ A MĚSTO TURNOV, Informační střediska Českého ráje. Český ráj: Katalog cestovního ruchu [Katalog]. Turnov: JAZZ-art, 50 s. [cit. 2012-04- 04]. Dostupné z: www.cesky-raj.info.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectZeměpiscs
dc.subjectgeografické znalosti a dovednostics
dc.subjectterénní výukacs
dc.subjectpracovní listycs
dc.subjectmetodické listycs
dc.subjectsmyslové vnímánícs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectČeský rájcs
dc.subjectGeographyen
dc.subjectgeographical knowledge and skillsen
dc.subjectfield teachingen
dc.subjectworksheetsen
dc.subjectmethodological sheetsen
dc.subjectsensory perceptionen
dc.subjecttourismen
dc.subjectBohemian Paradiseen
dc.titleTerénní výuka zeměpisu v Českém ráji (části spadající pod Liberecký kraj)cs
dc.titleGeographical fieldwork in Bohemian Paradise (Liberec regional part)en
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineZE-OV
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationN7503
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000599
local.identifier.stag39898
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669199
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2394
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Toborikova_Denisa.pdf
Size:
3.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
op_toborikova_bohac.doc
Size:
746 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
toborikova_vitvar.doc
Size:
754 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
toborikova.pdf
Size:
240.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP