Obchodní platby, jejich splatnost a odpovědnost za prodlení s placením

Title Alternative:Commercial Payments, Their Due Dates and Liability for Payment Delays
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou obchodních plateb, jejich splatnosti a odpovědnosti za prodlení s placením. Cílem je zmapovat druhy obchodních plateb, které upravuje právní řád České republiky, a jsou nabízeny na finančním trhu, dále jejich splatnost a s tím spojenou odpovědnost za prodlení s placením. První část se zaměřuje na legislativu Evropské unie a České republiky, která tvoří základ pro řešení dalších otázek. Dále se věnuje druhům obchodních plateb, jejich výhodám i nevýhodám pro prodávajícího i kupujícího, splatností, možnostmi, jak řešit otázku prodlení s placením a spory mezi obchodními partnery tak, aby byly zachovány dobré obchodní vztahy. Závěrečná část práce se zabývá analýzou vybrané firmy. Uvádí základní informace o společnosti, poukazuje na její problémy a doporučuje vhodná řešení.
Description
76 s., 4 s. příl. +CD ROM
Subject(s)
cash books, pokladna (účetnictví)
Citation
ISSN
ISBN