Intranet, komunikační a informační portál podniku a jeho význam pro podnikové řízení

Title Alternative:Intranet, communication and information portal of the enterprise and its importance for enterprise management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce {\clqq}Intranet, komunikační a informační portál podniku a jeho význam pro podnikové řízení`` je popis a zdůraznění významu intranetové aplikace v rámci informační a komunikační infrastruktury podniku a význam intranetu z hlediska podnikového řízení. Předmětem první části je popis informační a komunikační infrastruktury podniku, tedy popis firemní komunikace, její cíle a nejpoužívanější formy. Ve druhé části je popisován intranet, jeho smysl, cíle a také jeho základní funkce. Jelikož intranet vychází z internetových standardů a protokolů, je ve druhé kapitole popsán také internet. Ve třetí části je popisován intranet firmy Denso Manufacturing Czech s.r.o. a jeho význam pro podnik. V závěrečné kapitole je shrnut význam intranetu a jeho přínos pro podnikové řízení na základě zkušeností s intranetem z firmy Denso Manufacturing Czech s.r.o.
The aim of the thesis titled {\clqq} Intranet, communication and information portal of the enterprise and its importance for enterprise management{\crqq} is to describe and emphasise the importance of intranet application within the information and communication infrastructure of a company and from the viewpoint of company management. The first part deals with a description of a company´s information and communication infrastructure, which means description of internal communication, its aims and the most forms. The second part describes intranet, its purpose, aims and basic functions. Because intranet is based on internet standards and protocols, the second chapter also includes internet characteristics. The third part describes the intranet of Denso Manufacturing Czech, Ltd. and its value for the company. The last chapter concludes the significance of intranet and its contribution for company management based on the intranet experience of Denso Manufacturing Czech, Ltd.
Description
katedra: KIN; rozsah: 85
Subject(s)
intranet, internet, komunikace, interní komunikace, komunikační infrastruktura, intranet, internet, communication, internal communication, communication infrastructure
Citation
ISSN
ISBN