Výzkum sil na hřbetu řezného nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Disertační práce se zabývá výzkumem sil na hřbetu řezného nástroje, jmenovitě zvýšením přesnosti stanovení těchto sil. Vědecky zdůvodňuje použití již existujících a také nově navržených metod, jejich stanovení při obrábění druhů materiálů a hodnotí vliv hlavních řezných podmínek na ně.Experimentálnímu výzkumu, využitého k formulaci závěrů, předchází rešerše teoretických poznatků spojených s procesy na hřbetu řezného nástroje a poměry sil pří jejich stanovení.Pro vlastní experimenty bylo použito měření dil při ortogonálním obrábění, umožňující aplikaci různých metod stanovení sil na hřbetu. Porovnání stanovených hodnot těchto sil potvrdilo rozpor mezi již existujícími metodami a ujasnilo potřebu v navrhování přesnějších metod založených na jiných principech. Nově navržené metody umožňují přesnější stanovení sil na hřbetu nástroje v závislosti na řezných podmínkách.
Dissertation is focused on study of ploughing forces on the flank face of cutting tools, specifically on the increasing of accuracy these forces, scientifically proving the usage of existing and proposed methods of the ploughing forces determination during the machining of different material, and also on the estimation of cutting conditions on ploughing forces influence. Experimental study that was used for conclusions precedes the study of theoretical knowledge about processes on the flank face of cutting tool and relations between different methods of the ploughing forces determination. Differences between the methods and the use of the methods with different conditions are analyzed also. The orthogonal cutting was used for the measurement of cutting forces during the experiments, different methods of the ploughing forces determination and the cutting fluid influence was studied. The comparisons of determined ploughing forces confirmed the existing differences between the existing methods and clarify the need of the creation of more accurate methods based on other principles. Proposed methods allow of the ploughing forces determination more accurate and allow the study of ploughing forces on cutting conditions influences: depth of cutting and flank wear. The proposed methods even allow the ploughing forces determination during the cutting of materials, which, the ploughing forces determination was not possible earlier.
Description
Subject(s)
sila na hřbetu, opotřebení na hřbetu, ortogonální obrábění, řezné podmínky, ploughing forces, flank wear, orthogonal cutting, cutting conditions
Citation
ISSN
ISBN
Collections