Obchodní jednotky v organizační struktuře vybraného podniku s mezinárodními aktivitami

Title Alternative:Dealership within the organizational structure of the selected company with international activities
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním a zhodnocením jednotlivých obchodních jednotek vybrané firmy. V teoretické části jsou charakterizovány typy organizačních struktur podniků. Dále je v teoretické rovině stručně popsána obchodní činnost podniku a typy řízení lidských zdrojů ve firmách s mezinárodními aktivitami. Analytická část představuje vybraný podnik - LASVIT - a jeho mezinárodní síť obchodních jednotek. Na základě dostupných informací si práce klade za cíl charakterizovat přínos jednotlivých ''poboček'' dle vybraných kritérií.
Description
45 stran, 3 strany příloh :barevné ilustrace, tabulky +1 CD-ROM
Subject(s)
industrial organizations, business enterprises, organizace podniku, podniky
Citation
ISSN
ISBN