Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií

Title Alternative:Dysgraphia: Prevention of Problems in Wirting and Care for Children with Dysgraphia
dc.contributor.authorTobrmanová, Eliška
dc.date.accessioned2018-12-03T18:43:40Z
dc.date.available2018-12-03T18:43:40Z
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá Dysgrafií předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií. Teoretická část bakalářské práce obsahuje obecnou charakteristiku poruch učení, charakteristiku dysgrafie, přístup k dítěti s dysgrafií, reedukaci a s ní související pomůcky pro práci dysgrafického dítěte. Empirická část práce se zabývá rozborem a vyhodnocením dotazníkového šetření, jež byl zaměřen na předcházení problémům v psaní užitím správných výukových metod, prostředků a pomůcek s cílem vytvoření osnov práce s dětmi se zaměřením na jemnou motoriku.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with dysgraphia prevention of problems with writing and care for children with dysgraphia. Theoretical part of this bachelor's thesis contains general characteristics of learning disabilities, characteristics of dysgraphia, approach towards children with dysgraphia, their re-education and related teaching aids. Empirical part of this thesis deals with analysis and evaluation of a questionnaire survey focused on prevention of problems with writing using the correct teaching methods, resources and aids with aim on creating a curriculum for work with children focusing on fine motor skills.en
dc.identifier.signatureV 330/17 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60908
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisdysgrafiecs
dc.subject.verbisspecifické poruchy učenícs
dc.subject.verbislearning dificultiesen
dc.subject.verbisagraphiaen
dc.titleDysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafiícs
dc.title.alternativeDysgraphia: Prevention of Problems in Wirting and Care for Children with Dysgraphiaen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06536508
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:10:13cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedgogika pro vychovatelecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
13.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
693.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_33017_Pb.pdf
Size:
2.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP