Voda - výtvarný projekt pro žáky 1. stupně ZŠ

dc.contributorPechová Zuzana, Mgr. Ph.D. : 58917
dc.contributor.advisorValešová Hana, PhDr. Ph.D. : 54854
dc.contributor.authorMočárková, Anna
dc.date.accessioned2019-09-06T06:12:01Z
dc.date.available2019-09-06T06:12:01Z
dc.date.committed2019-5-1
dc.date.defense2019-05-14
dc.date.submitted2017-11-30
dc.date.updated2019-5-31
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem voda jako námět pro výtvarné úkoly určené pro hodiny na základní škole.Diplomová práce se dělí na dvě části: praktickou a teoretickou. Teoretická část se zaměřuje na projektovou metodu ve výtvarné výchově, na současné využití výtvarné výchovy v edukačním procesu a následně propojení výtvarné výchovy s dalšími předměty. Dále tato část popisuje výuku výtvarné výchovy z hlediska struktury vyučovací jednotky a charakteristiku výtvarných technik realizovaných v navržených výtvarných úkolech.Praktická část se zabývá popisem výzkumného šetření, které bylo realizováno mezi pedagogy na základních školách ve Frýdlantu. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na realizaci výtvarných projektů v hodinách výtvarné výchovy. Dále se v praktické části představují realizované výtvarné úkoly, které byly přímo pro tuto práci metodicky rozpracovány do podoby jednoduchých příprav a následně ověřeny v praxi. Reflexe, která je součástí praktické části, zahrnuje fotodokumentaci z vybraných realizovaných úkolů. Cílem této práce je zjistit povědomí pedagogů o výtvarných projektech a navržení vlastního souboru úkolů, který může být východiskem pro větší celek.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with on the topic of water as a theme for the art classes of elementary schools.The diploma thesis consists of two individual sections; a theoretical part and a practical research part.The theoretical part focuses on a use of projects in the art classes and on the latest role of the art classes in the contemporary educational process, afterwards it considers mutual links between the art classes and other school subjects. Furthermore, this part describes the teaching process on the art classes from the point of view of a structure of a teaching unit and the characteristics of the art technique implied during the proposed art tasks.The practical research comprises of a description of a scientific research which was conducted by a number of independent teachers of different elementary schools of Frýdlant v Čechách region. The scientific research had been focused on the practical implementation of the project art tasks by students during the art classes. As next, the research part introduces finalized art works of students which were divided into simple methodological projects to meet the needs of this research and to allow their further terrain implementation. Another part of the practical research - Reflections - represents a selection of photographs of chosen art work from the classes. The aim of this work is to find out the level of awareness of pedagogues (teachers) about the art projects; and to design a set of independent art tasks which will later serve as a part of a bigger complex.en
dc.description.mark
dc.format94 s. (119 000 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 201901031
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153399
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, 207 s. ISBN 80-85931-79-6 HAZUKOVÁ, Helena. Didaktika výtvarné výchovy VI. Praha: Univerzita Karlova, 2010. 108s. ISBN 978-80-7290-434-1 UŽDIL, Jaromír. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002, 125 s. ISBN 80-7178-599-7. SLAVÍK, JAN. Dívej se, tvoř a povídej. Praha: Portál, 2007, 160 s. ISBN 978-80-7367-322-2
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectvýtvarná výchovacs
dc.subjectvýtvarný projektcs
dc.subjectvodacs
dc.subjectmetodické listycs
dc.subjectvýtvarné technikycs
dc.subjectreflexecs
dc.subjectart lessonen
dc.subjectart projecten
dc.subjectwateren
dc.subjectmetodological sheetsen
dc.subjectart techniquesen
dc.subjectreflectionen
dc.subject.verbisproject method in teachingen
dc.titleVoda - výtvarný projekt pro žáky 1. stupně ZŠcs
dc.titleWater - art project for primary school pupilsen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000458
local.identifier.stag37516
local.identifier.verbiskpw06583094
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1031
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:09cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP__Mocarkova_1.pdf
Size:
4.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Mocarkova.pdf
Size:
313.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO_Mocarkova.pdf
Size:
308.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Mocarkova.pdf
Size:
239.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP