Kombinace aktivních a pasivních prvků v oděvech pro zviditelnění chodců

dc.contributorBůbelová Blanka, Ing. : 63343
dc.contributor.advisorKřemenáková Dana, doc. Dr. Ing. : 54690
dc.contributor.authorJeřábková, Olga
dc.contributor.otherŠašková Jana, Ing. Ph.D. Konzultant : 57793
dc.date.accessioned2019-11-13T04:26:59Z
dc.date.available2019-11-13T04:26:59Z
dc.date.committed2019-4-18
dc.date.defense2019-05-22
dc.date.submitted2018-12-14
dc.date.updated2019-5-22
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh struktury kombinující aktivní bezpečnostní prvek s pasivním prvkem pro zvýšení nápadnosti oděvu. Kapitoly rešeršní části jsou zaměřeny na segment oděvů se zvýšenou viditelností, je zde pojednáno o pasivních i aktivních prvcích bezpečnosti. V práci jsou rozebrány lineární kompozity se stranově vyzařujícími optickými vlákny a možnosti využití luminiscenčních prvků v textilních aplikacích. V experimentální části je na přístroji POFIN2 hodnocena specifická intenzita vyzařování na délce a na čase. Cílem práce je navrhnout a aplikovat novou metodiku hodnotící intenzitu vyzařování luminiscence v závislosti na čase a otestovat navržené hybridní struktury.cs
dc.description.abstractThe Diploma thesis deals with the design of a structure of combining an active security element with a passive element to increase the visibility of the garment. The chapters of the search section are focused on the segment of clothing with increased visibility, passive and active elements of safety are discussed. In this work linear composites with optical fibers radiating the side and possibilities of using luminescent elements in textile applications are analyzed. In the experimental part, the specific radiation intensity on the length and time is evaluated on the POFIN2 instrument. The aim of this thesis is to propose and apply a new methodology of luminescence intensity evaluation in dependence on time and testing of proposed hybrid structures.en
dc.description.mark
dc.format67 s. (13805
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 201901597
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154222
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item Militký, J., Křemenáková, D. and Šašková, J. : Flexibility and Illuminating Power of Side. item Emitting Polymeric Optical Fibers, Proc. TBIS 2018 11th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, Advanced Materials and Smart Wearables, Manchester, July 2018. item Křemenáková, D., Militký, J., Šesták, J. Editors: Vlákenné struktury pro speciální aplikace, Published by Publishing House of WBU, Pilsen 2013, (333 pages) Czech Republic. item Crisp, J., Elliott, B.: Introduction to Fiber Optics. Elsevier third edition 2005. endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectzvýšená viditelnostcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectfosforescenční prvkycs
dc.subjectluminiscencecs
dc.subjectstranově vyzařující optická vláknacs
dc.subjectintenzita vyzařovánícs
dc.subjectincreased visibilityen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectphosphorescent elementsen
dc.subjectluminescenceen
dc.subjectoptically emitting optical fibersen
dc.subjectradiation intensityen
dc.titleKombinace aktivních a pasivních prvků v oděvech pro zviditelnění chodcůcs
dc.titleCombination of active and passive elements in garments for pedestrian visibilityen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineOTE
local.degree.programmeTextilní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3106
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT17000316
local.identifier.stag39407
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06585588
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1597
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.pdf
Size:
3.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Scan_oponentura_Jerabkova.pdf
Size:
143.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_diplomove_prace_O._Jerabkove.pdf
Size:
98.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP