Alternativní formy předškolního vzdělávání

Title Alternative:Alternative Forms of Preschool Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala alternativními formami předškolního vzdělávání, přičemž se zaměřila na problematiku lesních mateřských škol. Jejím cílem bylo získat poznatky o tomto projektu a zjistit názory a postoje rodičů, jejichž děti v malém a středně velkém městě tento typ zařízení navštěvují. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala specifika lesní mateřské školy, postihovala současné legislativní podmínky v České republice a zabývala se výhodami a riziky pobytu dětí v přírodním prostředí. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi 48 rodičů důvody výběru lesní mateřské školy pro své dítě a jejich postoje k přírodnímu prostředí. Výsledky ukazovaly, že rodiče vidí největší nedostatky v návaznosti na základní školu, v prevenci úrazů a ve výši úplaty. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblastech návaznosti na alternativní způsob edukace, předcházení úrazů, zapojení rodičů do aktivit souvisejících s přírodou, zatraktivnění činností dětí, zlepšení péče v tomto typu zařízení a snížení úplaty díky legislativním úpravám. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že lesní mateřská škola je plnohodnotnou alternativou edukace dětí předškolního věku.
Description
61 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
preschool education, alternative education, alternative schools, předškolní výchova, alternativní výuka, alternativní školy
Citation
ISSN
ISBN