Marketing bavlnářských přízí

Title Alternative:Marketing of cotton-type yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In introduction of my work I charcterize basic notions, which is most often used in spinning mills, after tha follows informations about Kümpers factory, charakter of their production, working materials, products. In marketing part I attend to definition conception marketing, marketing reasearch and my own marketing reaserch fallows. The purpose of my work is džine sortiment produce of Kümpers Plavy, s.r.o. and make marketing reasearch by material withdraval of their product by weaving mills, their specific requirements on yarns, their branches and system of production. Final summary contracts with statements of Kümpers Plavy s.r.o. factory.
V úvodu mé práce se zabývám základními pojmy, které jsou nejčastěji používány v přádelnách, následují informace o firmě Kümpers, charakteristika její výroby, zpracovávaných materiálů, výrobků. V marketingové části se věnuji vymezení pojmu marketing, marketingový výzkum a následuje můj vlastní výzkum. Cílem mé práce bylo zmapovat sortiment výroby Kümpers Plavy s.r.o. a provést marketingový průzkum odběru jejich produktů tkalcovnami, jejich specifické požadavky na dané příze, zaměření a systém výroby. Výsledné údaje porovnat s údaji firmy Kümpers Plavy s.r.o.
Description
katedra: KHT; rozsah: 78
Subject(s)
cotton, polyester, viscose, yarns, fibres, spinning mill, purchase, sale, marketing research, bavlna, polyester, viskóza příze, vlákno, přádelna, nákup, prodej, marketingový průzkum
Citation
ISSN
ISBN