Alternativní vzdělávání se zaměřením na Montessori pedagogiku

Title Alternative:Alternative education with a focus on Montessori pedagogy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma thesis examines alternative education with focusing on Montessori pedagogy. The aim of a pedagogical research was to find out the reasons of transfers of the chosen pupils from a standard school to the Montessori school in Jablonec nad Nisou. A theoretical part of the thesis defines alternative education and introduces the major types of the alternative schools, methods and approaches. Furthermore the theoretical part examines more in a detail Maria Montessori pedagogy and use of its methods at primary school. A practical part introduces the Montessori school in Jablonec nad Nisou, teaching methods according to Maria Montessori and examines the reasons of transfers from a point of view of the pupils as well as their parents.
Diplomová práce se zabývá alternativním vzděláváním se zaměřením na Montessori pedagogiku. Cílem pedagogického výzkumu bylo zjistit důvody přestupů vybraných žáků z běžné školy do Montessori třídy při ZŠ v Jablonci nad Nisou. Teoretická část vymezuje alternativní vzdělávání a seznamuje s hlavními typy alternativních škol, metod a přístupů. Dále podrobněji zkoumá pedagogiku Marie Montessori a využití jejích metod na prvním stupni ZŠ.Praktická část seznamuje s Montessori školou v Jablonci nad Nisou, s metodou výuky podle Marie Montessori a zkoumá důvody přestupů žáků z pohledu dětí a jejich rodičů.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD; rozsah: 160 s.
Subject(s)
alternative school, maria montessori, montessori pedagogy, montessori facility, montessori school, teaching methods according to maria montessori, prepared enviroment, freedom in tuition, teaching materials, special aids, alternativní školství, maria montessori, montessori pedagogika, montessori zařízení, montessori škola, metoda výuky dle marie montessory, připravené prostředí, svoboda ve výuce, didaktický materiál, speciální pomůcky
Citation
ISSN
ISBN