PRODUCT TRAINING - Program vzdělávání prodejní sítě firmy Škoda Auto a. s.

Title Alternative:PRODUCT TRAINING - Education Program at Skoda Dealer network
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce podrobně popisuje a rozebírá aktuální tématiku a problematiku podnikového vzdělávání managementu jak v teorii, tak i v praxi zaměřené na prodejní síť automobilové akciové společnosti ŠKODA AUTO a. s. Tato práce úvodem představuje společnost ŠKODA AUTO a. s. a zaměřuje se na lidské zdroje. V teoretické části popisuje a vysvětluje funkce personálního managementu, odbornou přípravu pracovníků, jejich rozvoj a metody vzdělávání manažerů. Bakalářská práce dále představuje reklamní agenturu PROBAY, spol. s r. o., která je důležitou organizační složkou programu vzdělávání prodejní sítě společnosti ŠKODA AUTO a. s. nazvaném PRODUCT TRAINING. V praktické části se autor věnuje systému vzdělávání prodejní sítě ŠKODA AUTO a. s. a kompletnímu rozboru programu PRODUCT TRAINING. V závěru bakalářské práce je zhodnocen proces vzdělávání managementu a jeho přínos pro firmu ŠKODA AUTO a. s.
This work deals with contemporary problems of management training in the sales network of the company ŠKODA AUTO Inc. The bachelor work introduces company ŠKODA AUTO Inc., its evolution up to this time and its organization. The theoretical part explains the function of human resources management, professional training of the workers and their personal development and it concludes with the methods of management training. The bachelor work also introduces advertising agency PROBAY Ltd., as the most important provider of training in the ŠKODA AUTO Inc. sales network. The practical part focuses on the system of training in the ŠKODA AUTO Inc. sales network - PRODUCT TRAINING. At the close of this Bachelor work evaluates management training process and its benefit for the company ŠKODA AUTO Inc.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 53 stran, 22 příloh
Subject(s)
personální management, vzdělávání, prodejní síť, personální struktura, reklamní organizace, odborná příprava pracovníků, metody vzdělávání, product training, lidské zdroje, proces učení, manažerský rozvoj, personal management, education, dealer network, organization, advertising agency, professional training of the workers, methods of training, product training, human resources, learning process, manager development
Citation
ISSN
ISBN