Metodické materiály typu Neposedové jako nástroj pro rozvoj schopnosti řešit slovní úlohy

Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technical University of Liberec
Abstract
Článek představuje netradiční typ slovních úloh a metodické materiály, které nabízí konkrétní způsoby, jak s těmito úlohami pracovat v hodinách matematiky a českého jazyka. Cílem metodických materiálů typu Neposedové je umocnit potřebu žáků vnímat jazykovou i kontextovou rovinu slovních úloh, vyvolat potřebu argumentovat a využívat při řešení reálných zkušeností. Zadání slovních úloh přirozeně vybízí žáky k experimentování, mají tak možnost objevovat nové řešitelské strategie. Na základě tří konkrétních úloh provedeme čtenáře celým procesem práce se slovní úlohou, reflektujeme žákovská řešení a zkušenosti učitelů z prvních pilotáží.
Description
Subject(s)
metodický materiál, slovní úlohy, Neposedové, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, jazyková gramotnost, metakognice
Citation
ISSN
1210-9037
ISBN
Collections