Využití netradičních výukových metod pro zvýšení finanční gramotnosti žáků středních škol

Title Alternative:Use of non-traditional teaching methods to increase the financial literacy of students at upper-secondary schools
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou finanční gramotnosti a finančního vzdělávání. Cílem bakalářské práce je navrhnout konkrétní výukové aktivity zaměřené na finanční gramotnost, postavené na aktivizačních metodách a zacílené na žáky středních škol. V úvodních kapitolách jsou popsány změny v českém školství po roce 1989, vymezen význam finančního vzdělávání a popsány vybrané výukové metody. V další části bakalářské práce jsou představeny již zveřejněné aktivity, které jsou využívané k rozvíjení finanční gramotnosti ve školách, a vzdělávací společnosti, které k rozvíjení finanční gramotnosti přispívají. V poslední části této práce jsou navrženy konkrétní výukové aktivity k rozvíjení finanční gramotnosti žáků středních škol, které byly autorkou otestovány na vybraných školách.
This bachelor thesis is concerned with the issue of financial literacy and financial education. The aim of bachelor thesis is to suggest specific learning activities that are focused on financial literacy, based on activation methods and aimed at secondary school students. The introductory chapters describe changes of Czech educational system after 1989, define the meaning of financial education and give a description of chosen learning methods. The next part of bachelor thesis introduces the already published activities that are used to develop financial literacy in schools and it also introduces educational societies which make a contribution to development of financial literacy.In the last chapter of this bachelor thesis, concrete educational activities are proposed in order to develop financial literacy of secondary education students, and they are tested by the author herself in carefully chosen schools.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN