Přírodní materiály vhodné pro absorbování potu

Title Alternative:Nature materials suitable for absorbing sweat
dc.contributor.advisorTěšinová, Pavla
dc.contributor.authorPetrášová, Jana
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-05-09
dc.date.defense2012-06-12
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-31
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KHT; rozsah: 53cs
dc.description.abstractV této práci jsou popsány přírodní vlákna ze stonků, jejich vlastnosti a způsoby získávání vláken a porovnání s bavlněnými a viskózovými vlákny. Dále je nastíněna problematika nadměrného pocení. Je zde uvedena stavba kůže a její funkce. Je popsáno, jak funguje termoregulace organismu v období chladu a tepla a funkce potních žláz při těchto jevech. V experimentální části bylo testováno šest vzorků z přírodních materiálů na prodyšnost, propustnost vodních par a savost. V této části je jejich statistické vyhodnocení a zanesení do grafů. Naposled byl proveden dotazníkový průzkum, pro bližší seznámení se spotřebiteli, který textilní materiál upřednostňují a následné shrnutí a porovnání poznatků z průzkumu s experimentální částícs
dc.description.abstractIn this thesis describes the natural fiber from the stems, their properties and methods of obtaining fibers and comparing with cotton and viscose fibers. Also outlines with the problems of excessive sweating. There is a listed building skin and its functions. It is described how works the body thermoregulation during cold and heat and fiction ofsweat gland in these effects. In the experimental part was tested six samples of natural materials in the breathability and water vapor permeability and porosity. This section also their statistical evaluation and entry into the graphs. Last time was a questionnaire exploration, for more familiar with consumers which textile material prefer and the subsequent summary and comparison of findings from the exploration with an experimental part.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12377
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectnadměrné pocenícs
dc.subjectpotní žlázycs
dc.subjectprodyšnostcs
dc.subjectparopropustnostcs
dc.subjectvýparný odporcs
dc.subjectsavostcs
dc.subjectexcessive sweatingen
dc.subjectsweat glandsen
dc.subjectpermeabilityen
dc.subjectwater vaporen
dc.subjectevaporative resistanceen
dc.subjectabsorbencyen
dc.subject.verbisvegetable fibresen
dc.titlePřírodní materiály vhodné pro absorbování potucs
dc.title.alternativeNature materials suitable for absorbing sweaten
dc.typeThesis
local.departmentKHTcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag23763
local.identifier.verbis463798
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-27-05 05:27:05cs
local.verbis.studijniprogramKHT Textil/Textilní marketingcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_23763.pdf
Size:
1.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_23763.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího