Přírodní materiály vhodné pro absorbování potu

Title Alternative:Nature materials suitable for absorbing sweat
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této práci jsou popsány přírodní vlákna ze stonků, jejich vlastnosti a způsoby získávání vláken a porovnání s bavlněnými a viskózovými vlákny. Dále je nastíněna problematika nadměrného pocení. Je zde uvedena stavba kůže a její funkce. Je popsáno, jak funguje termoregulace organismu v období chladu a tepla a funkce potních žláz při těchto jevech. V experimentální části bylo testováno šest vzorků z přírodních materiálů na prodyšnost, propustnost vodních par a savost. V této části je jejich statistické vyhodnocení a zanesení do grafů. Naposled byl proveden dotazníkový průzkum, pro bližší seznámení se spotřebiteli, který textilní materiál upřednostňují a následné shrnutí a porovnání poznatků z průzkumu s experimentální částí
In this thesis describes the natural fiber from the stems, their properties and methods of obtaining fibers and comparing with cotton and viscose fibers. Also outlines with the problems of excessive sweating. There is a listed building skin and its functions. It is described how works the body thermoregulation during cold and heat and fiction ofsweat gland in these effects. In the experimental part was tested six samples of natural materials in the breathability and water vapor permeability and porosity. This section also their statistical evaluation and entry into the graphs. Last time was a questionnaire exploration, for more familiar with consumers which textile material prefer and the subsequent summary and comparison of findings from the exploration with an experimental part.
Description
katedra: KHT; rozsah: 53
Subject(s)
nadměrné pocení, potní žlázy, prodyšnost, paropropustnost, výparný odpor, savost, excessive sweating, sweat glands, permeability, water vapor, evaporative resistance, absorbency
Citation
ISSN
ISBN